IBN
Închide

45Publicaţii

168Descărcări

11659Vizualizări

Topală Pavel Alexei
Cuvinte-cheie (92): discharge (4), descărcări electrice în impuls (4), microhardness (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 6

Cercetări experimentale privind eroziunea electrozilor-scule în funcţie de regimurile energetice prin aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Pînzaru Natalia, Topală Pavel
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea stabilității termice a polieterpoliolului PETOL 36 3 BO prin nanomodificare cu aluminosilicat stratificat tip montmorillonit (bentonita)
Laurenţiu Marin1, Topală Pavel2, Stoicev Petru3, Platon Andrei3
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durificarea suprafeţelor metalice cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Topală Pavel, Guzgan Dorin, Beşliu Vitalie, Guţan Irina, Balandin Alexander A.
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxide nanometric pellicles formation by applying electrical dicharges in inpulse
Topală Pavel1, Ojegov Alexandr1, Stoicev Petru2
1 Alecu Russo Bălţi State University,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea durabilităţii melcului maşinii de brichetat prin formarea straturilor rezistente la uzură
Topală Pavel1, Ojegov Alexandr1, Beşliu Vitalie1, Stoicev Petru2, Bodnariuc Ion2, Pereteatcu Pavel2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în ingineria agrară și transport auto”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The formation of anti-corrosive structures and thin films on metal surfaces by applying EDM
Topală Pavel1, Ojegov Alexandr1, Beşliu Vitalie1, Stoicev Petru2
1 Alecu Russo Bălţi State University,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Influența parametrilor tehnologici – tensiune, cantitate de electricitate - la generarea formațiunilor spațiale alcătuite din atomi de carbon de tipul fulerenelor, la aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Marin L.1, Topală Pavel2, Stoicev Petru3, Beşliu Vitalie2, Ojegov Alexandr2, Pînzaru Natalia2, Guzgan Dorin2, Platon Andrei3
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obtinerea peliculelor de GaSb prin metoda descarcarilor electrice
Guţuleac Leonid1, Ojegov Alexandr2, Postolachi Igor1, Topală Pavel2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele teoretice, privind formarea micro- și nanodimensională a acoperirilor de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere rezistente la uzare
Ungureanu Eugen1, Stoicev Petru1, Topală Pavel2, Beşliu Vitalie2, Platon Andrei1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermal Gravimetric Analysis (TGA) of graphite films deposited on metal surface by electrical discharge in impulse
Laurenţiu Marin1, Topală Pavel2
1 National Institute of Research and Development for Chemistry and Petrochemistry – ICECHIM,
2 Alecu Russo Bălţi State University
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. ISBN 978-3-940237-47-7.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 9

Academicianul Valeriu Canţer, ilustru savant, manager inteligent și pedagog iscusit la 60 de ani
Topală Pavel, Abramciuc Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of nano-oxide films on the surfaces of parts made of titanium alloys in order to increase their corrosion resistance
Topală Pavel1, Ojegov Alexandr1, Stoicev Petru2
1 Alecu Russo Bălţi State University,
2 Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DHC al Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, academicianul Ion Tighineanu la 60 de ani
Topală Pavel, Abramciuc Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea peliculelor de oxizi pe suprafaţa siliciului cu aplicarea plasmei descărcărilor electrice în impuls de acţiune indirectă
Topală Pavel1, Melnic Vasile2, Guzgan Dorin1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotoconductivitatea peliculelor antimonidului de galiu dopat cu fier
Gheorghiţă Eugen1, Mihălache Alexei1, Postolachi Igor1, Topală Pavel2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and experimental study of mechanisms governing the occurrence of electric discharges in gases
Topală Pavel1, Kantser Valeriu2, Hîrbu Arefa1
1 Alecu Russo Bălţi State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 26 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele cercetări experimentale privind coroziunea peliculelor din grafit obţinute prin descărcări electrice în impuls
Beşliu Vitalie1, Topală Pavel1, Stoicev Petru2, Ojegov Alexandr1, Hîrbu Arefa1, Guzgan Dorin1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 23 December, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi ale proprietăţilor fizice ale peliculelor de antimonid de galiu dopat cu fier obţinute prin metoda descărcărilor electrice de plasmă
Gheorghiţă Eugen1, Mihălache Alexei1, Postolachi Igor1, Topală Pavel2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электролитический сплав железо – никель со свойствами самосмазывания и оценка температурной стойкости граничных термогенерирующихся слоев пленки капролактама
Стойчев П.1, Топала П.2, Унгуряну Е.2, Трифан Н.1, Рошкован Г.1, Бешлиу В.2
1 Технический Университет Молдовы,
2 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Analiza la interfață a micropeliculelor de grafit depuse prin descărcări electrice în impuls
Laurenţiu Marin1, Marin Catalina Daniela1, Vasilievici Gabriel Daniela1, Topală Pavel2, Beşliu Vitalie2
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45