IBN
Închide
Cuvinte-cheie (29): Uncinula necator (1), capturare în masă. (1), atractanţi (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii plantelor de măzăriche (Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralina.
Corcimaru Serghei1, Prisacari Svetlana1, 1, Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea bacteriilor de rizosferă/rizoplană asupra dezvoltării și productivității plantelor de soia
1, Onofraş Leonid1, Melnic Maria2, Lungu Angela1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние наночастиц на основе железа на рост растений Вики в загрязненной трифлуралином почве
Присакарь Светлана1, Корчмару Сергей1, Тодираш Василе1, Гуцул Татиана2
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Receptivitatea unor soiuri de soia la tratarea cu preparatul rizolic şi acţiunea diverselor doze asupra recoltei de boabe şi calităţii ei
1, Onofraş Leonid1, Iacobuţă Maria2, 2, Prisacari Svetlana1, Lungu Argentin1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Capturarea gândacului păros (Epicometis Hirta Poda.) Cu ajutorul capcanelor colorate şi cu atractanţi
,
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul antagonist al unor microorganisme faţă de agenţii patogeni sau convenţional patogeni la plante
1, Melnic Maria2, Lungu Angela1, Erhan Dumitru2, Rusu Ştefan2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența nanoparticolelor de fier și a bacteriilor de nodozități rhizobium japonicum rd2 pe fonul trifluralinei asupra dezvoltării plantulelor de soia
, Prisacari Svetlana, Lungu Angela, Corcimaru Serghei, Onofraş Leonid,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

The impact of Fe3O4 nanoparticles and rhizobacteria on plant growth in soil treated with trifluralin
Onofraş Leonid, Rastimesina Inna, Prisacari Svetlana, , Lungu Angela, Corcimaru Serghei
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Cercetări privind utilizarea microorganismelor de rizosfera pentru sporirea recoltei la porumb
, Onofraş Leonid, Prisacari Svetlana, Lungu Angela, Mohova Tatiana,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Meridian Ingineresc
Nr. 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 24 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultate privind eficacitatea unor fungicide convenţionale şi bioraţinale în combaterea făinării (Uncinula Necator) la viţa de vie
Popa Alexei,
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Защита растений – результаты и перспективы
Бюллетень 47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Effect of rhisolic biopreparation used in various doses in soybean cultivation
Onofraş Leonid1, Iacobuţă Maria2, 2, Prisacari Svetlana1, 1, Lungu Angela1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of rhisolic biopreparation used in various doses in soybean cultivation
Onofraş Leonid1, Iacobutsa Maria2, 2, Prisacari Svetlana1, 1, Lungu Argentin1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Selectia Research Institute of Field Crops
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of rhisosphere/rhisoplane microorganisms upon the productivity of maize plants in field conditions
Prisacari Svetlana, , Onofraş Leonid, Lungu Angela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of rhisosphere/rhisoplane microorganisms upon the productivity of maize plants in field conditions
Prisacari Svetlana, , Onofraş Leonid, Lungu Argentin
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematode ditylenchus destructor and possibilities of its biological control
Melnic Maria1, Rusu Ştefan1, Erhan Dumitru1, Onofraş Leonid2, 2, Lungu Angela2
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematode Ditylenchus destructor and possibilities of its biological control
Melnic Maria1, Rusu Ştefan1, Erhan Dumitru1, Onofraş Leonid2, 2, Lungu Argentin2
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Bacterii din rizosfera porumbului cu însuşiri de stimulare a proceselor de creştere şi productivitate la plante
Onofraş Leonid,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematophagous bacteria of gen. Rhizobium
Melnic Maria1, Rusu Ştefan1, Onofraş Leonid2, 2, Lungu Angela2
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Influenţa biopreparatului „rizolic” folosit în diferite doze asupra activităţii azotofixatoare la soia
Onofraş Leonid1, Iacobuţă Maria2, 2, 1, Prisacari Svetlana1, Mohova Tatiana1, Lungu Angela1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Влияние ассоциации микроорганизмов Rhizobium Japonicum и Pseudomonas Sp. BSSG на продуктивность растений сои
Присакарь Светлана, Онофраш Леонид, Тодираш Василе
Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23