FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Meridian Ingineresc

2. Cod ISSN

pISSN: 1683-853X

3. Site-ul revistei

http://www.utm.md/meridian/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Tehnică a Moldovei
AdresaStr. Studentilor 9/8, Chişinău, MD2045
Telefon / fax / e-mail(+373)22509939, , dulgheru@mail.utm.md
Webwww.utm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2018 - 200
Nr. 4, 2017 - 200
Nr. 3, 2017 - 200
Nr. 2, 2017 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bostan Ion, acad., dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 6506821175
2.Dulgheru Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 54883864500
3.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
4.Simaşchevici Alexei, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005742009, Scopus Author ID - 7003579731
5.Bologa Mircea, acad., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005626080
6.Andronati Nicolae, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211756604
7.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900, Scopus Author ID - 55386796200, Scopus Author ID - 7006315935
8.Culiuc Leonid, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004559204
9.Geru Ion, m.c., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603107653
10.Dicusar Alexandr, m.c., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003607641
11.Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218206827
12.Munteanu Radu Adrian, dr., prof., (România)
13.Todos Petru, dr., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 25032199800

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1995

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Băjenescu Titu-Marius - Scopus Author ID - 55834893500
2.Bernic Mircea - Web of Science ResearcherID - Mircea-Bernic
3.Bostan Ion - Scopus Author ID - 6506821175
4.Dorogan Andrei - Scopus Author ID - 18633713100
5.Ghendov-Moşanu Aliona - Web of Science ResearcherID - R-7240-2018, Scopus Author ID - 57195927211
6.Lung Ildico - Scopus Author ID - 36550315400
7.Macari Artur - Scopus Author ID - 57348934000
8.Popovici Violina - Scopus Author ID - 57211443561
9.Sturza Rodica - Scopus Author ID - 55247976800

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BĂJENESCU, T., dr., C. F. C., La Conversion, Elveţia Viitorul automobilului autonom. Meridian Ingineresc. 2018, nr. 1, 47-40. ISSN 1683-853X.
2 MANOLEA, G., dr., Universitatea din Craiova, România Personalităţi de pe Meridianele Universului Ştiinţific. Meridian Ingineresc. 2018, nr. 1, 104-104. ISSN 1683-853X.
3 POPOVICI, V., STURZA, R., dr.hab., GHENDOV-MOŞANU, A., dr., SORAN, L., Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, România, LUNG, I., Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, România Influența condițiilor de extracție asupra compoziției și activității antioxidante a extractelor liposolubile de măceșe. Meridian Ingineresc. 2018, nr. 1, 27-23. ISSN 1683-853X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: