Calculul săgeţii inițiale de încovoiere a turnului zăbrelit prin utilizarea modelului grinzii chivalente
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
304 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-29 20:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.873.13:624.046 (1)
Organe de mașini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere (51)
Ingineria construcțiilor în general (40)
SM ISO690:2012
BELEUŢĂ, Victor; GALBINEAN, Sergiu. Calculul săgeţii inițiale de încovoiere a turnului zăbrelit prin utilizarea modelului grinzii chivalente. In: Meridian Ingineresc. 2015, nr. 3(58), pp. 47-50. ISSN 1683-853X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Meridian Ingineresc
Numărul 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X

Calculul săgeţii inițiale de încovoiere a turnului zăbrelit prin utilizarea modelului grinzii chivalente

CZU: 621.873.13:624.046
Pag. 47-50

Beleuţă Victor, Galbinean Sergiu
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2015


Rezumat

În lucrare se prezintă rezultatele cercetărilor analitice direcţionate în scopul elaborării unei metode simple de determinare a săgeţii iniţiale de încovoiere a turnului macaralei. S-a analizat posibilitatea înlocuirii structurii reale de construcţie zăbrelită cu o grindă simplă şi s-a obţinut metoda de echivalare între aceste construcţii.

The paper presents the results of analytical research directed to develop a simple method for determining the initial bending arrow of the crane’s tower. It was analysed the possibility of replacing the real lattice structure with a simple beam and was obtained the equity method between these structures.

Le document présente les résultats de la recherche analytique réalisé pour développer une méthode simple pour déterminer la flèche initiale flexion de la grue à tour. Nous avons analysé la possibilité de remplacer la structure réelle en treillis avec un faisceau simple et obtenu l'équivalence entre ces constructions.

В работе представлены результаты аналитических исследований направленных на разработку простого метода определения начального прогиба башни крана. Проведен анализ возможности замены реальной решетчатой конструкции простой балкой и получен метод приведения между этими конструкциями.