IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(34) pentru cuvîntul-cheie "individualizare"
Situații-problemă de matematică clasa 6-a. Implementare în aplicația MDIRConstructor 2.0
Sîrghi Olesea, Chiriac Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de rezolvare a problemelor matematice în învățământul primar prin individualizarea și diferențierea instruirii
Nour Alexandra
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de individualizare a formarii viitorilor profesori de informatică
Cabac Ghenadie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea progresivă a executării pedepsei penale privative de libertate
Crudu Alexandr
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea răspunderii și pedepsei penale aplicate minorului
Russu Valentina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni conceptuale privind individualizarea executării pedepsei cu închisoarea
Osadcii Cornel
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice de individualizare a procesului educațional în contextul educației incluzive
Vrabie Silvia
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise epistemologice ale diferen!ierii si individualizarii demersului didactic
Pascaru Daniela
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 6 / 2019 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information technology as an effective tool of implementing a personality-oriented approach in teaching english based on the example of using the google classroom service
Curilova Anna
Concepția rezultantei: importanța teoretică și practică
Ediţia 1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-884-8.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni conceptuale privind diferențierea și individualizarea executării pedepsei cu închisoarea ca principii fundamentale ale dreptului execuțional penal
Manea Vladislav
Legea şi Viaţa
Nr. 2(374) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.
Crudu Alexandr
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul progresiv de executare a pedepsei - mecanism de realizare a scopului pedepsei penale
Crudu Alexandr
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-202. Vizualizări-1622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea și diferențierea instruirii – factori importanti în formarea atitudinilor de învățare
Nour Alexandra
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele circumstanțelor atenuante asupra pedepsei cu detenţiunea pe viaţă potrivit legislației penale a Republicii Moldova (incoerenţe şi incertitudini de ordin aplicativ).
Stăvilă Mihai
Legea şi Viaţa
Nr. 12(288) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 13 January, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele stărilor modificatoare (de agravare şi/sau de atenuare) în procesul diferenţierii şi individualizării pedepsei penale
Stăvilă Mihai
Legea şi Viaţa
Nr. 8(284) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea și depășirea dificultăților de învățare
Bruja Carmen - Vasilica12
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltare personală – motivație pentru formare în cariera didactică.
Vrabii Violeta
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea multiaspectuală a elevului – o prerogativă a zilei
Savca Lucia
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele circumstanţelor atenuante asupra detenţiunii pe viaţă potrivit legislaţiei penale a Republicii Moldova
Stăvilă Mihai
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(160) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele circumstanțelor atenuante asupra pedepsei închisorii potrivit legislației penale a Republicii Moldova
Stăvilă Mihai
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(159) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 34