IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1990
Fondatori
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Curtea Supremă de Justiţie
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-14 07:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (8 din 12)147
  2019  (24 din 12)577
  2018  (24 din 12)563
  2017  (24 din 12)556
  2016  (29 din 12)662
  2015  (38 din 12)890
  2014  (20 din 12)680
  2013  (9 din 12)366
imagine

pISSN: 1810-309X
Legea şi Viaţa
Categoria:
  • C (2020.02.28-2020.08.28)
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2013 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole44411363474111233364
Volume1761313202533
Total4617149479413656

Vizualizări   144Descărcări   35

Conţinutul numărului de revistă

Noul concept al instituţiei uzucapiunii după codul civil modernizat (în vigoare de la 1 martie 2019)

4-11

CZU: 347.232.4

Ardelean Grigore

Aspecte definitorii ale controlului de stat asupra activității de întreprinzător

12-17

CZU: 351.9:334

Ciobanu Tatiana

Специальные процедуры уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с признанием вины обвиняемым: некоторые аспекты теории, практики и правового регулирования

17-25

CZU: 343.137

Милушев Д., Беженарь И.

Modalitățile de executare silită a obligației vamale

25-30

CZU: 339.543

Ţurcan Pavel

Confiscarea averii dobândite ilicit: context național și internațional

30-35

CZU: 343.272:342.4

Păduraru Olga

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică: considerații generale și perspective de cercetare

36-39

CZU: 342.9:342.7(478)

Cernean Iurie

Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.

39-44

CZU: 343.84

Crudu Alexandr

Analysis of the connection of the national legislation with the european union standards in the field of citizenship

44-48

CZU: 342.71:061.1EU

Dari Victoria

Conceptul de statut juridic al subiectului răspunderii juridice

49-53

CZU: 340.13:342.7

Dobînda Vasile

Documentarea ca metodă de realizare a cercetării doctorale

53-57

CZU: 342.531.4(478)

Donos Victor

Cetățenii ca subiecți ai procesului decizional al parlamentului

58-61

CZU: 342.92(478)

Lazăr Matei

Constitutional Court of Ukraine in the system of state authorities of Ukraine

62-67

CZU: 340.114:342.5

Bychkov Igor

О некоторых путях предотвращения коррупционных и других преступлений, совершаемых в сфере исполнения наказаний (Зарубежный опыт)

67-73

CZU: 343.8

Borovik Andrei, Колб Александр

Кредитный договор и по­требительский кредит по законодательству Рос­сийской Федерации и Республики Молдова

74-78

CZU: 347.457

Гаврилов Владимир

Использование современных телекоммуникационных и других технологий при проведении следственных действий

79-84

CZU: 343.122(477)

Загумённый Александр, Юхно Александр

Соотношение обследование и примирения, как средств мирного разрешения международных споров и способов их реализации

85-90

CZU: 341.62

Иванов Артем

Правовой режим деятельности субъектов агробизнеса в сфере реализации сельскохозяйственной продукции

91-95

CZU: 338.431:334.7

Корниенко Анна

Мошенничество с использованием банкоматов и банковских платежных карточек.

95-99

CZU: 340–33

Кузьменко Юлия

Административно-правовые основы взаимодействия субьектов предоставления бесплатной правовой помощи в Украине

99-103

CZU: 347.9

Магаррамли Этибар Вали оглы

Участие юридических лиц публичного права как стороны арбитражных соглашений при разрешении споров в международных арбитражах

104-109

CZU: 341.63

Нагнибеда Владимир

Историко-сравнительный очерк уголовной ответственности за неповиновение по законодательству Украины

110-114

CZU: 344.13

Шапошников Юрий