IBN
Închide
Chiriac Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 5

Exerciții și probleme interactive pentru manualele digitale de matematică
Efros Victoria , Chiriac Tatiana , Balmuş Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme și soluții în știința contemporană
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-798-8.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea educației STEM în învățământul primar din Marea Britanie: studiu de caz
Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-813-8.
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea și implementarea cursului de programare Java: strategii, instrumente și provocări în predare
Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situații-problemă de matematică clasa 6-a. Implementare în aplicația MDIRConstructor 2.0
Sîrghi Olesea , Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The activities of creating and valuing english digital textbooks in the process of teaching
Chiriac Tatiana1 , Balmuş Nicolae1 , Munteanu Elvira2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Activități de învățare interactive în manualul digital de matematică pentru clasa a VI-a
Sîrghi Olesea , Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principles and pedagogical aspects of STEM education
Chiriac Tatiana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurse educaționale de tip „cuvinte încrucișate” în aplicația mdirconstructor 2.0
Chiriac Tatiana , Balmuş Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația actuală privind implementarea manualelor digitale în procesul instructiv-educativ
Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Activități de creare și valorificare a manualelor digitale interactive cu conținut personalizat
Balmuş Nicolae , Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecţia online: o nouă frontieră în didactica universitară
Chiriac Tatiana , Timuș Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Determinări teoretice şi praxiologice ale manualului digital în procesul educaţional
Chiriac Tatiana1 , Russu Aliona2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Sângera, mun. Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Design of a web-based learning model: Shifting the accent from knowledge transmission to knowledge construction
Chiriac Tatiana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcarea socială – instrument de învățare, cercetare și distribuire a cunoștințelor
Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Instrumente online pentru crearea resurselor educaționale electronice
Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Învățarea cu MOOC: incursiuni pedagogice
Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența digitală în practică: abordări și orientări pedagogice
Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-1260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Cadrul psihopedagogic şi metodologic al manualului digital
Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-1121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente Web 2.0 în educatie
Chiriac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19