IBN
Închide
Savca Lucia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Aspecte psiho-sociale privind comportamentul agresiv în trafic
Savca Lucia12
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Redacţia revistei științifico-practice „Psihologie”
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-76. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de stimulare cognitivă a copiilor preșcolari
Stan Gabriel12 , Savca Lucia3
1 Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile individuale ale conducаtorilor аuto ce au provocat accidentul rutier.
Savca Lucia , Nicolau Valeria
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(38) / 2021 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Distorsiuni ale relațiilor în familie în contextul pandemiei COVID-19
Savca Lucia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele tipului de atașament asupra comportamentului la adolescenți
Savca Lucia1 , Patrașcu Alina2
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psycho-social aspects regarding aggressive behavior in traffic
Savca Lucia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre empatie și agresivitate la deținuți.
Savca Lucia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Inteligenţa emoţională la adolescenţii din familii monoparentale şi din familii complete
Savca Lucia1 , Patrașcu Alina2
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-84. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sentimentul de gelozie la tineri (în normalitate şi patologie).
Savca Lucia , Trubca Tatiana
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(34) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 13 June, 2019. Descarcări-185. Vizualizări-1426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Delincvența juvenilă sursă a climatului familial nefavorabil
Savca Lucia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 January, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relatia dintre comportamentul agresiv şi inteligenta emotionala în vârsta pubertara
Savca Lucia , Gerciu Alina
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Violența domestică asupra copiilor
Savca Lucia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Interacţiunea dintre personalităţile accentuate şi comportamentul agresiv la preadolescenţi
Perciun Natalia1 , Savca Lucia2
1 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS),
2 Asociaţia Psihologilor Practicieni din Moldova
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Consilierea părinților preadolescenților cu comportament deviant
Savca Lucia
Redacţia revistei științifico-practice „Psihologie”
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea părinţilor preadolescenţilor cu comportament deviant
Savca Lucia
Redacţia revistei științifico-practice „Psihologie”
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneMentalități ale societății în transformare
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia – factor de risc în dezvoltarea tulburărilor de comportament la preadolescenţi
Savca Lucia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-111. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstacole în calea fericirii
Savca Lucia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-28. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Prevenţia abaterilor în conduita copiilor din familia dezmembrată
Savca Lucia12
1 CDR „Armonie” al DGETS,
2 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-56. Vizualizări-1279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Influenţa separării părinţi - copii asupra calităţii relaţiei de cuplu în viaţa adultă a copilului
Munteanu Alina1 , Savca Lucia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-132. Vizualizări-1385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masă rotundă: problema educaţiei sexuale o necesitate a secolului
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-1340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35