IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(76) pentru cuvîntul-cheie "reception"
Aspecte ale formării competenței de receptare a mesajului oral într-o limbă nematernă în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităților naționale
Mutcoglo Galina
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudini interpretative în opera literară
Oboroceanu Viorica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-1947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere epistemice și metodologice ale receptării operei literare prin problematizare și algoritmizare
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda proiectului în contextul curriculumului la limba română în învățământul primar
Baciu Stela-Rodica
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de receptare/promovare a literaturii și folclorului românesc din Basarabia și regiunea Cernăuți în Ucraina: ultimele 7 decenii
Apetri Dumitru
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea autorilor canonici şi schimbarea „orizontului de aşteptare”. Cazul Eminescu
Rotari (Balmus) Dorina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea creației druțiene în spațiul cultural românesc
Luchianciuc Natalia
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretico-literare si metodologice ale receptarii operei literare
Şchiopu Constantin
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reader-response theories. conceptual and terminological delimitations
Dementieva Diana
Moldova State University
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele de literație versus atitudini interpretative
Oboroceanu Viorica
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 9 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de formare a competenței de receptare a mesajului oral în limba română studenților străini
Găluşcă Lilia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora „celor trei” la lecţiile de literatură română
Caraman Vlad
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii discursive în propaganda nazistă și putinistă
Melniciuc Radu
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere epistemologice ale tehnologiilor comunicative de predare a mesajelor orale
Florea Veronica Alina
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise ale formării competenţelor literar-artistice ale elevilor din clasele primare
Paga Doina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția lui Nicanor Rusu la traducerea şi receptarea literaturi Italiene în Basarabia
Tulbu Irina
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literary reception: a procedural phenomenon
Dementieva Diana
Moldova State University
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 8-a, Lite.. 2020. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93590-3-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intra- and extratexual approaches of literature in the 20th century: naratology and sociocriticism
Dementieva Diana
State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W. Shakespeare’s canon translation into romanian as a literary-cultural polysystem conveyor
Petrea Galina
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(30) / 2014 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţe naturaliste în creaţia lui Macedonski
Ştefan Rodica
Intertext
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 76