IBN
Închide
Mutcoglo Galina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18

2023 - 1

Lectura după imagini în limba a doua (educație timpurie)
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Învățarea limbii române prin cântec în instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Formarea competenței lexicale în limba română în instituţiile de educație timpurie cu instruire în limbile minorităţilor naţionale
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Învățarea limbii române ca limba nematernă la etapa de educație timpurie
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea integrată a procesului de învățare a limbii române ca limba maternă în instituțiile de educație timpurie
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale formării competenței de receptare a mesajului oral într-o limbă nematernă în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităților naționale
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-101-7..
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Utilizarea jocului didactic în învățarea limbii române ca limba nematernă la preșcolari
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Evaluarea în procesul de învățământ la universitate
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-075-1.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile psihologice ale copiilor de vârstă preșcolară
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-126. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea limbii române ca limba nematernă la preșcolari
Mutcoglo Galina12
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Actualitatea comunicării educaţionale
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-1237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor de comunicare la studenţii alolingvi
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Actualitatea metodelor de evaluare
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Comunicarea educaţională
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-000-3.
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea limbii romane – intre traditie si inovatie
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simplitatea lui Gr. Vieru
Bolgari Tatiana , Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2015. Комрат 2015г. .
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-1979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Actualitatea metodelor de învăţămînt
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2. 2014. Комрат. .
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea creativităţii studenţilor alolingvi la orele de limba română
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Jocul didactic în procesul studierii limbii române în clasele primare
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Dezvoltarea competenţelor de comunicare la alolingvi
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea studierii limbii române
Mutcoglo Galina
Universitatea de Stat din Comrat
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21