IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (996): sunflower (5), floarea-soarelui (5), Origanum vulgare (3)
Manifestări ştiinţifice organizate7
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (14 ORCID ) 0.03%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 341. Descărcări - 1653. Vizualizări - 48614.
Articole în reviste din RM - 64. Publicaţii la conferinţe din RM - 271. Publicaţii peste hotare - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 24

Abordări cognitive ale leasingului ca instituție interdisciplinară a dreptului internațional și european privat
Creţu Adrian
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta și Religia: forme de relaționare
Grati Aliona, Ciobanu Constantin
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios
Condraticova Liliana, Cercașin Marina
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceremonii regale la Catedrală
Grati Aliona
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confiscarea averii dobândite ilicit: context național și internațional
Păduraru Olga
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila
Şimanschi Ludmila
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desenul în viziunea pictorului Dimitrie Sevastianov: o fateta marcanta a creatiei
Şibaev Dmitri
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 39-39.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and heavy metals accumulation by Spirulina platensis biomass from multicomponent copper containing synthetic effluents during repeated cultivation cycles
Cepoi Liliana, Zinicovscaia Inga, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Strelcova Ludmila, Vergel Konstantin, Nehoroşev Pavel
Ecological Engineering
Nr. 142 / 2020 / ISSN 0925-8574
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente disponibile pentru verificarea similitudinii imaginilor și a credibilității textelor online
Gorea Adela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 114-117.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan plastic artists in the field of textile art schooled in Lvov National Academy of Arts
Procop Natalia
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale audierii anumitor categorii de persoane în procesul cercetării infracțiunilor de spălare a banilor
Janu Natalia
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia contactului direct cu realitatea – incursiune în modelul liric al Școlii de la Brașov
Dicusar Cristina
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanColocviul științific naţional
Ediția a 4-a. 2020. Chişinău. Tipogr. „Pro Libra”. 41-47.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise pentru construirea modelelor de prognoză, evaluare și control a resurselor forestiere și optimizarea gestionării pădurilor
Idriceanu Cătălin Ionel
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea tradițiilor oieritului la găgăuzi în publicațiile din secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului XX
Cîssa Irina
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 67-67.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea falsului de monedă și a altor titluri de valoare în legislația penală (studiu comparativ: legislația Republicii Moldova raportată la cea internațională)
Palniţchii Anna
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Religia în cyberspațiu
Gotca Rodica
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul didactic al liricii vierene în formarea unor idealuri umane
Serdeşniuc Cristian
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 155-161.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanian pre-university school population prognosis – decisional grounds for educational managers
Amariei Vasile
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spirulina platensis as renewable accumulator for heavy metals accumulation from multi-element synthetic effluents
Cepoi Liliana, Zinicovscaia Inga, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Strelcova Ludmila, Grozdov D
Environmental Science and Pollution Research
Nr. 16(27) / 2020 / ISSN 0944-1344 / ISSNe 1614-7499
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul morfologiei și proprietăților electrice a structurii n-Si/ZnO/ZnMgO
Morari Vadim
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 281-284.
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 341