IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(53) pentru cuvîntul-cheie "feedback"
Современные информационные технологии в процессе обучения математике
Lupașcu Svetlana
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов
Braicov Andrei1, Velicova Tatiana2, Popil Ghenadii2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация совместной обратной связи посредством онлайн сервиса TRIVENTY
Velicova Tatiana1, Popil Ghenadii2
1 Комратский государственный университет,
2 Тираспольский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning Resource Management from Investigating Intrinsic Motivation in Various Learning Environments
Railean Elena1, Trofimov Victoria2, Aktas Daiva3
1 American University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
3 Vilniaus Kolegija University of Applied Sciences, Vilnius
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivational Strategies in the English Language Classroom
Colenciuc Ina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving the spectral performance of extended cavity diode lasers using angled-facet laser diode chips
Kruger Mandy1, Tronciu Vasile2, Bawamia Ahmad Ibrahim1, Kurbis Christian1, Radziunas Mindaugas3, Wenzel Hans1, Wicht Andreas14, Peters Achim1, Trankle Guenther1
2 Technical University of Moldova,
4 Humboldt University in Berlin
Applied Physics B: Lasers and Optics
Nr. 4(125) / 2019 / ISSN 0946-2171
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi posibilități de evaluare a cadrului didactic de către elevi
Ivancov Ludmila, Coropceanu Eduard
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обратная связь на уроках казахского языка и литературы в инклюзивных классах образования
Kalijanova Aiguli
«Средняя школа №11» акимата города Рудного, Республика Казахстан
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The efficiency of communicative skills in the perspective of sociocultural integration
Ţărnă Ecaterina, Tănăsescu Cristina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Cross-Cultural Studies: Education and Science
Nr. 1(5) / 2020 / ISSN 2470-1262 /ISSNe 2831-4077
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului: necesitate și impact
Cireş Victoria, Amelicichin Ecaterina
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация обратной связи посредством системы интерактивного опроса Smart Learning Suite
Ciavdari Vladimir, Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интерактивные интернет-СМИ как фактор политической социализации
Aculov (Mazur) Boris
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности организации обратной связи в процессе обучения с использованием мобильных устройств
Lupașcu Svetlana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retroacțiunea descriptivă în contextul formării capacității de autoevaluare la elevii claselor primare
Dubineanschi Tatiana
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of a residual reflectivity at the front facet of a multisection master-oscillator power-amplifier
Grigoriev Eugeniu1, Tronciu Vasile1, Werner Nils2, Wenzel Hans2
1 Technical University of Moldova,
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 13 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea formativă – un element central pentru învățare în învățământul primar
Știrbu Minodora
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culture of organizational communication - management strategy in modern society
Bîrsan Svetlana, Cepraga Lucia
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de consolidare a relațiilor în comunicare
Vrabii Violeta
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interactive strategies in teaching and learning English
Daraban Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация формирующего оценивания в вузе с использованием информационных технологий
Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53