IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(32) pentru cuvîntul-cheie "feedback"

Современные информационные технологии в процессе обучения математике

Lupașcu Svetlana
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов

Braicov Andrei1, Velicova Tatiana2, Popil Ghenadii2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация совместной обратной связи посредством онлайн сервиса TRIVENTY

Velicova Tatiana1, Popil Ghenadii2
1 Комратский государственный университет,
2 Тираспольский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Learning Resource Management from Investigating Intrinsic Motivation in Various Learning Environments

Railean Elena1, Trofimov Victoria2, Aktas Daiva3
1 The American University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”,
3 Vilniaus Kolegija University of Applied Sciences, Vilnius
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivational Strategies in the English Language Classroom

Colenciuc Ina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Improving the spectral performance of extended cavity diode lasers using angled-facet laser diode chips

Kruger Mandy1, Tronciu Vasile2, Bawamia Ahmad Ibrahim1, Kurbis Christian1, Radziunas M3, Wenzel Hans1, Wicht Andreas14, Peters Achim1, Trankle Guenther1
2 Technical University of Moldova,
4 Humboldt University in Berlin
Applied Physics B: Lasers and Optics
Nr. 4(125) / 2019 / ISSN 0946-2171
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi posibilități de evaluare a cadrului didactic de către elevi

Ivancov Ludmila, Coropceanu Eduard
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обратная связь на уроках казахского языка и литературы в инклюзивных классах образования

Kalijanova Aiguli
«Средняя школа №11» акимата города Рудного, Республика Казахстан
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация обратной связи посредством системы интерактивного опроса Smart Learning Suite

Ciavdari Vladimir, Velicova Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interactive internet media as a factor of political socialization

Aculov (Mazur) Boris
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возможности организации обратной связи в процессе обучения с использованием мобильных устройств

Lupașcu Svetlana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interactive strategies in teaching and learning English

Daraban Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea feedback-ului în instruirea adaptivă

Rotari Elena
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța feedback-ului în cursurile electronice

Negara Corina
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea softurilor standard la studierea limbii engleze

Balan Natalia
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea online: metode, tehnici, instrumente

State Daniela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folosirea TIC în procesul de evaluare

Tofan Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa feedback-ului în formarea abilităţilor de autoevaluare la elevi

Botezatu Valeria
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategia trainingului privind dezvoltarea competenţei de relaţionare în procesul de formare a pedagogilor sociali

Davidescu Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blogurile Bibliotecii USARB: postări, accesări, comentarii

Cucu Adella
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32