IBN
Închide
Cepraga Lucia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 11

Abordarea cocurriculară din perspectiva învățământului universitar
Cepraga Lucia
Academia de Studii Economice din Moldova
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Approaching organizational identity from the perspective of sustainable development
Cepraga Lucia , Bîrsan Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea învățământului universitar din Republica Moldova în contextul teoriei deciziilor
Cepraga Lucia , Erhan Lica , Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.43. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culture of organizational communication - management strategy in modern society
Bîrsan Svetlana , Cepraga Lucia
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecosistemul educațional din Republica Moldova în condiții de pandemie COVID-19
Cepraga Lucia , Căpăţînă Valentina
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile tehnologii de comunicare: oportunități și provocări
Bîrsan Svetlana , Cepraga Lucia
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența în vontextul ecosistemului educațional din Republica Moldova
Popescu Maria1 , Cepraga Lucia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The gathering – premise of effective institutional communication
Bîrsan Svetlana , Cepraga Lucia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a . 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-6-1.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The meeting – premise of effective institutional communication
Cepraga Lucia , Bîrsan Svetlana
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The pedagogical dimension of the physical learning environment in the university system
Cepraga Lucia1 , Gogoi Elena2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Technical University of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a . 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-6-1.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The pedagogical dimension of the physical learning environment in the university system
Cepraga Lucia1 , Gogoi Elena2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Technical University of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Sindromul burnout – factor de destabilizare a securității naționale
Cepraga Lucia , Bîrsan Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Asigurarea unui climat psihologic favorabil în mediul educațional
Draguţa Diana1 , Cepraga Lucia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-113. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri
Tutunaru Viorica , Cepraga Lucia
Academia de Studii Economice din Moldova
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-137. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PBL – factor de succes în dezvoltarea Generației Z
Cepraga Lucia1 , Gogoi Elena2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Abordarea limbii latine prin prisma mixului de marketing
Cepraga Lucia , Bîrsan Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Impactul reformelor draconice şi timocratice asupra apariţiei retoricii judiciare
Cepraga Lucia , Bîrsan Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Considerente privind cultura comunicării digitale în Republica Moldova
Bîrsan Svetlana , Cepraga Lucia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Teze. 2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea angajamentului în învăţarea prin PBL (Project Based Learning)
Cepraga Lucia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Teze. 2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Amprenta hegemonică a limbii latine asupra lexicului juridic modern
Bîrsan Svetlana , Cepraga Lucia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26