IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "didactică"
Necesitatea utilizării limbii modern la orele de limbă străină în instituţiile cu profil economic
Panainte Lidia, Guţul-Gordienco Irina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica formării competențelor profesionale în învățământului profesional medical dua
Negrean Mariana12, Cheptanari Svetlana12, Creciun Galina1
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecția de limbă nematernă. comunicarea în limba română fără bariere și atitudini preconcepute
Mincu Eugenia
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte sociolingvistice în Republica Moldova din perspectivă didactică
Ionaş Anatol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptuale ale jocului didactic în învățarea limbii engleze
Jelihovschii Sergiu, Jelihovschii Daria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și devenirea didacticii universitare: impactul tehnologiei informației și a comunicațiilor
Lupu Ilie1, Cabac Valeriu2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-1521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de metodica predării matematicii
Hoffmann-Bronţ Viorica-Cornelia
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica formării competențelor profesionale în învățământului profesionalmedical dual.
Negrean Mariana, Cheptanari Svetlana, Creciun Galina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea educației ca factor de dezvoltare a societății
Pastușoc Mihail
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-6-4.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologie medicală și didactica deontologică
Mincu Eugenia
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategie și tactică – esență și operaționalizare în context didactic
Cravcenco Svetlana
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur la traduction didactique
Florea Galina
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza contrastivă - actualitate și relevanță în predarea limbii române ca limbă străină în Armenia
Henț Adrian Nicolae
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea cunoştinţelor uro-genitale în educarea modului sănătos de viaţă la elevii gimnaziali
Galben Violeta
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.1. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-077-7.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descrierea sistemului lexical din perspectiva actului de comunicare
Vulpe Ana
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice moderne în procesul de predare – învățare – evaluare a disciplinei Analizei Economico-Financiare
Chirilov Nelea
Învățământul superior contabil: provocări și soluții
Ediția 2-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-32-1.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea variantelor literare în şcoala naţională
Rotari Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerațiuni privind predarea-învățarea prin cercetare
Maftea Serghei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note pentru o didactică a traducerii
Suff (Cartaleanu) Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(139) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46