Predarea variantelor literare în şcoala naţională
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
145 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-10 12:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:[811.135.1+821.135.1] (3)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1630)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (882)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1217)
SM ISO690:2012
ROTARI, Natalia. Predarea variantelor literare în şcoala naţională. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 118-123. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Predarea variantelor literare în şcoala naţională


CZU: 37.016:[811.135.1+821.135.1]
Pag. 118-123

Rotari Natalia
 
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Șoldănești
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020


Cuvinte-cheie
abatere, aspecte, competenţă, curriculum, didactică, disciplină, gimnaziu, greşeală, limbă, liceu, metode, normă, obiective, subcompetenţe, şcoală, variantă