IBN
Închide
Rotari Natalia
Cuvinte-cheie (81): interdisciplinary approach (2), interdisciplinaritate (2), interdisciplinarity (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Aspecte ale strategiei de proiectare – monitorizare – evaluare a proiectelor STE(A)M la disciplina chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor de autoevaluare și evaluare reciprocă la elevi în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia12, Chişca Diana13
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul "V. Bejinaru", s. Hăsnășenii Noi, r-nul Drochia,
3 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Abordarea interdisciplinară în cadrul ariei curriculare matematică și științe ale naturii din perspectiva diferențierii fenomenelor specifice
Rotari Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acumularea substanțelor chimice nocive în produsele alimentare
Rotari Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la Aristotel până în prezent, definirea conceptului de metaforă
Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea și modelarea relațiilor elevilor cu natura
Rotari Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul competenţei de cercetare în cadrul curricula naţionale
Rotari Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea variantelor literare în şcoala naţională
Rotari Natalia
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Șoldănești
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul proiectelor educaționale în abordarea interdisciplinară chimie-biologie
Rotari Natalia
Gimnaziul "V. Bejinaru", s. Hăsnășenii Noi, r-nul Drochia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The thermal analysis and calorimetry - as a group of methods for developing modern competences of research for student
Rotari Natalia1, Rotaru Andrei12345, Vecchio Ciprioti Stefano6, Coropceanu Eduard1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 University of Craiova,
3 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy,
4 National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (INFLPR),
5 Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry,
6 Sapienza University of Rome
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetryand 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Editia 5. 2019. Roma, Italy. ISBN 978-3-940237-59-0.
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

On Walter Scott and his contributions to the development of the historical novel
Rotari Natalia
Alecu Russo Bălţi State University
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11