IBN
Închide
Rotari Natalia
Cuvinte-cheie (69): interdisciplinary approach (2), interdisciplinaritate (2), interdisciplinarity (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 7

Abordarea interdisciplinară în cadrul ariei curriculare matematică și științe ale naturii din perspectiva diferențierii fenomenelor specifice
Rotari Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acumularea substanțelor chimice nocive în produsele alimentare
Rotari Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la Aristotel până în prezent, definirea conceptului de metaforă
Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea și modelarea relațiilor elevilor cu natura
Rotari Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul competenţei de cercetare în cadrul curricula naţionale
Rotari Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea variantelor literare în şcoala naţională
Rotari Natalia
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Șoldănești
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul proiectelor educaționale în abordarea interdisciplinară chimie-biologie
Rotari Natalia
Gimnaziul ,,V. Bejinaru”, s. Hăsnășenii Noi, r-nul Drochia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

On Walter Scott and his contributions to the development of the historical novel
Rotari Natalia
Alecu Russo Bălţi State University
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8