IBN
Close
Rotari Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 4

„Creativitatea” terminologică: termenii academici
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amorul mitic și metaforele „tocite”
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monade, diade, triade, pluriade – tipuri de metafore conceptuale după formă
Rotari Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studies of the Change in the Time Constants of the Discharge of the Capacitor to Predict the Residual life of the Operation of the Electric Motor
Kryvonosov Valerii , Matviienko Oleksandr , Rotari Natalia
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(59) / 2023 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 12 August, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Actual applications of infrared spectrophotometry in determining the quality of daily products
Rotari Natalia , Coşcodan Elena , Rotari Natalia
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aforismele și expresiile latine: clasificări și interpretări
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora – monadă în terminologie
Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de abordare a aforismelor și a expresiilor latine
Mincu Eugenia , Macovei Dorina , Rotari Natalia , Negru Cristina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Aportul semantic și pragmatic al metaforei în lingvistică
Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-80. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea proiectelor de cercetare/STEM ca premisă de ghidare în carieră și dezvoltare durabilă a instituțiilor
Rotari Natalia1 , Croitor Angela2 , Aramă Mariana3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Colegiul de Studii Integrate al USPEE "C.Stere", Drochia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polaritatea semantică a termenilor metaforici
Rotari Natalia
Școala doctorală Științe Umaniste
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

The aesthetic categories of the metaphor in the romanian language
Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Social Sciences
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 16 August, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora aforistică latină în limbajul românesc
Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecția sincroniei asupra metaforei
Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metaforei în formarea conceptelor și definirea termenilor
Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura lingvistică a metaforei conceptuale
Rotari Natalia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

De la Aristotel până în prezent, definirea conceptului de metaforă
Rotari Natalia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea variantelor literare în şcoala naţională
Rotari Natalia
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Șoldănești
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

On Walter Scott and his contributions to the development of the historical novel
Rotari Natalia
"Alecu Russo" State University of Balti
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19