IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Interuniversitaria" Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc,
Bălți, Moldova, 20 mai 2015
Interuniversitaria
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția 11, Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Priţcan V.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2015
ISBN: 978-9975-50-169-9.
CZU: 082:378(478)=135.1=161.1 I-58
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (27)Tehnică (6)Filologie (46)Chimie (3)Biologie (4)Geologie şi Mineralogie (1)Istorie (1)Economie (23)Drept (11)Pedagogie (78)Sociologie (20)Studiul artelor, culturologie (10)Psihologie (16)Ştiinţe politice (2)Ştiinţe agricole (6)Filosofie (1)Administrare publică (3)