IBN
Închide
20.80009.5007.15 Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietăți avansate fizice și biologic active funcționale


Organizaţia Executoare:

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 10

2022 - 18

2D and 3D Nd(III) coordination polymers assembled via bridging 1,4-benzenedicarboxylate and oxalate linkers
Fonari Marina1 , Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,4'-diaminodifenilmetan și 4,4'- diaminodifeniletan în compușii coordinativi. Sinteză, structură și proprietăți
Caimac Nicoleta12 , Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 2D cadmium coordination host framework with inclusion of 4,4ʹ-diaminodiphenylmethane and 4,4ʹ-bipyridine guest molecules
Caimac Nicoleta12 , Melnic Elena12 , Chişca Diana12
1 Institute of Applied Physics,
2 Tiraspol State University
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A hexanuclear {Fe6} pivalate cluster based on aminoalcohol ligands
Podgornîi Daniel , Baca Svetlana , Kravtsov Victor
Institute of Applied Physics
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ab initio study of hexaammine cobalt(III) cations interaction with mono- dianions and neutral molecules in multi-component compounds
Chumakov Yurii , Darii Mariana , Nirca Ecaterina , Kravtsov Victor , Bourosh Pavlina , Bacal Svetlana
Institute of Applied Physics
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual applications of infrared spectrophotometry in determining the quality of daily products
Rotari Natalia1 , Coşcodan Elena1 , Chişca Diana12
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Applied Physics
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of bis(triethanolamine)-cobalt(II) dinitrate in the production of enzymes by microorganisms
Stati Dumitru1 , Kravtsov Victor1 , Labliuc Svetlana1 , Dvornina Elena1 , Clapco Steliana2 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra2 , Baca Svetlana1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura compușilor coordinativi ionici ai Fe(III) cu hidrazone în baza 2,6-diacetilpiridinei
Danilescu Olga12 , Croitor Lilia3 , Bulhac Ion1 , Bouroş Pavlina3 , Cocu Maria1
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi cu liganzi piridindicarboxilici. Analiza literaturii. Structură şi proprietăţi
Coşcodan Elena1 , Chişca Diana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal structure and hirshfeld surface analysis of a multi-component compound comprising hexaammine Co(III) cations and 3- pyridinesulfonate anions
Beleaev Ecaterina , Kravtsov Victor , Baca Svetlana
Institute of Applied Physics
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigarea comparativă a structurilor cristaline prin analiza suprafeței hirshfeld a compușilor multi-componenți ce conțin cationi de hexamină cobalt(iii) și anioni 4-sulfobenzoici
Beleaev Ecaterina
Institutul de Fizică Aplicată
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 20, R. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-467-1 (PDF).
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigația structurală și analiza suprafeței Hirshfeld a compusului multi-component al [Co(NH3)6]3+ cu ligandul 3-piridinsulfonic
Beleaev Ecaterina12
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multiple component ionic complexes of hexamminecobalt chloride with two pharmacophoric acids
Fonari Marina , Kravtsov Victor
Institute of Applied Physics
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic
Lozovan Vasile12 , Kravţov Victor3 , Fonari Marina3
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resin acids as raw material for fabrication of antifungal micro- and nanoparticles of dehydroabietic acid loaded with cyclodextrin and chromenol hybrid
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Lupaşcu Lucian1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Terteac Dumitru14 , Brînzan Alexandru4 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și structura complexului bimetalic [Sr(L)3][CoII(NCS)4]
Ureche Dumitru1 , Bulhac Ion1 , Bouroş Pavlina2
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structural characterization and thermal analysis of Co(II) monomer based on 2,3-pyridinedicarboxylic acid
Coşcodan Elena1 , Melnic Elena12 , Petuhov Oleg3 , Chişca Diana12
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Applied Physics,
3 Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and thermal properties of Co(II) coordination polymer with inclusion of 4,4'-diaminodiphenylethane guest molecules
Craciun Nicoleta12 , Melnic Elena2 , Chişca Diana12
1 Institute of Applied Physics,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 20, R. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-467-1 (PDF).
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 12

3D Cd(II) coordination polymer assembled from biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid and N,N'-(1,4-phenylene)bis(1- (pyridin-4-yl)methanimine) ligands
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Fonari Stela3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection
Ediția a 13-a. 2021. Timişoara, România. .
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new Co(III) mononuclear complex containing dianilineglyoxime and pyridine ligands: synthesis and structure
Ureche Dumitru1 , Bulhak Ion1 , Bourosh Pavlina12
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30