IBN
Închide
Botnari Nadejda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2022 - 1

Relaţiile Republicii Moldova cu instituţiile financiare Internaţionale: aspecte pozitive şi negative
Petroia Andrei , Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Experiența internațională privind gestiunea riscurilor și posibilitatea utilizării acesteia în Republica Moldova
Băncilă Natalia , Botnari Nadejda , Leorda Vasile
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțarea educației extrașcolare în Republica Moldova prin prisma dreptului la educație
Secrieru Angela , Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(118) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul riscurilor în sectorul asigurărilor
Botnari Nadejda1 , Botnari Veaceslav2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în dezvoltarea și finanțarea învățământului superior din Republica Moldova
Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Dezvoltarea instrumentelor managementului financiar pentru realizarea obiectivelor financiare ale întrepinderii
Botnari Nadejda1 , Şchiopu Irina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMM-urile: atuuri, vulnerabilități și căi de creștere a contribuției lor la dezvoltarea economică a Republicii Moldova
Madan Daniel , Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile de finanțare a întreprinderilor agricole din Republica Moldova
Obada Corina , Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme în menţinerea stabilităţii financiare în condiţiile pandemiei
Botnari Nadejda , Mărgineanu Aureliu , Băncilă Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-104. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Financial stability – primary opportunity for the state’s sustainable economic activity
Botnari Nadejda , Mărgineanu Aureliu , Băncilă Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and methodological approaches regarding the strategic development of enterprises
Ciubotaru Maria , Botnari Nadejda
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte teoretico-metodologice privind managementul financiar al corporaţiei
Ciubotaru Maria , Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea pieţei financiare nebancare – rezervă a creşterii economice
Botnari Nadejda , Mărgineanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legătura de impact dintre rentabilitate şi risc economic la întreprindere
Spînachi Ecaterina , Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Analiza situaţiei financiare a întreprinderilor din domeniul industriei vinicole din Republica Moldova
Botnari Nadejda , Şchiopu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul de dezvoltare a întreprinderilor agricole din Republica Moldova și politica de finanțare a acestora
Spînachi Ecaterina , Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Creşterea eficientizării impozitării în Republica Moldova prin implementarea auditului fiscal
Botnari Nadejda1 , Griciuc Petru2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al R.Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelling the financial performance of the industrial enterprises – case of light, wine and machinery industries
Botnari Nadejda1 , Nedelcu Ana1 , Onofrei Ecaterina2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întrepriderilor industriale
Botnari Nadejda1 , Nedelcu Ana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin prisma dimensiunilor de profitabilitate, rentabilitate şi creştere
Botnari Nadejda1 , Nedelcu Ana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 October, 2015. Descarcări-148. Vizualizări-1263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30