IBN
Închide
Băncilă Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2021 - 2

Experiența internațională privind gestiunea riscurilor și posibilitatea utilizării acesteia în Republica Moldova
Băncilă Natalia , Botnari Nadejda , Leorda Vasile
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Insurance - component part of risk management
Leorda Vasile , Băncilă Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3..
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Opportunities for financing small and medium-sized enterprises in the Republic of Moldova
Băncilă Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile naționale și internaționale ale parteneriatului dintre instituțiile băncare și societățile de asigurări
Mărgineanu Aureliu , Băncilă Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme în menţinerea stabilităţii financiare în condiţiile pandemiei
Botnari Nadejda , Mărgineanu Aureliu , Băncilă Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-101. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele finanțării ÎMM-urilor în condiții pandemice
Băncilă Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Financial stability – primary opportunity for the state’s sustainable economic activity
Botnari Nadejda , Mărgineanu Aureliu , Băncilă Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea internă şi externă a IMM – urilor
Băncilă Natalia , Brad Ecaterina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investments and free trade zones: primordial conditions for cross-border relations development
Băncilă Natalia , Mărgineanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Finanţarea activităţilor investiţionale cu caracter inovaţional
Băncilă Natalia , Mărgineanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorilor externi asupra indicatorilor macroeconomici din Republica Moldova
Şuletea Dumitriţa , Băncilă Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale calităţii рortofoliului сrеditar pentru sectorul bancar autohton
Băncilă Natalia1 , Cadocinicov Eugen2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Impunerea fiscală în Republica Moldova: probleme și soluții
Băncilă Natalia , Mărgineanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenţia statului în activitatea întreprinderilor în Republica Moldova
Matei Gabriela , Atamanschi Eugenia , Băncilă Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investițiile în sectorul real al economiei Republicii Moldova: oportunități și constrângeri
Băncilă Natalia , Mărgineanu Aureliu , Andronic Alesea
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de credit și optimizarea portofoliului de creditare
Băncilă Natalia , Andronic Alesea
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Approches comparatives sur la contribution des investissements directs l’economie: Roumanie – Moldavie et autres pays emergents de l’Europe Centrale et Orientale
Băncilă Natalia1 , Dumbravanu Lilia2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica fiscală ca instrument de reglare conjuncturală
Băncilă Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Oportunităţi de realizare a studiilor de fezabilitate pentru Republica Moldova
Ganea Victoria1 , Băncilă Natalia2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activității de evaluare în băncile comerciale
Băncilă Natalia1 , Ganea Victoria2 , Mărgineanu Aureliu1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-1408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25