IBN
Închide
Şchiopu Irina
Cuvinte-cheie (20): maximizing the market value. (1), the model strategy elaboration (1), maximizarea valorii de piață a întreprinderii. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Analiza generală a industriei vinicole din Republica Moldova
Şchiopu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Analiza realizării obiectivului de maximizare a profitului la întreprindere (Studiu de caz în baza: „Vinăria Purcari” S.R.L., „Podgoria Vin” S.R.L., IM „Vinia Traian” S.A. și „Imperial Vin” S.A.)
Şchiopu Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea practică a modelului balanced scorecard pe exemplul întreprinderii vinicole im „Vinia Traian” S.A..
Şchiopu Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele financiare ale întreprinderii și corelarea lor cu managementul financiar
Şchiopu Irina12
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme şi perspective ale industriei lactatelor din Republica Moldova în baza S.A. „Fabrica de brânzeturi din Cahul”
Iacobache Evelina, Şchiopu Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Analiza situaţiei financiare a întreprinderilor din domeniul industriei vinicole din Republica Moldova
Botnari Nadejda, Şchiopu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de finanţare şi impactul ei asupra dezvoltării economico financiare la Î.I. „Liusi Susanu”
Şchiopu Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Tipuri de finanţări şi aplicabilitatea lor la etapa actuală în Republica Moldova
Şchiopu Irina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 8 / 2012 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8