IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 38

2022 - 2

Experiențe internaționale în materie de analiză a amenințărilor și riscurilor cu caracter non-militar. cazul Elveției

,
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul naţional de informaţii şi securitate „Bogdan, întemeietorul Moldovei”. 162-170.
Disponibil online 10 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vectorul oriental de politică externă a Republicii Moldova: de la conceptualizare la operaţionalizarea cooperării cu unele state din Orientul Mijlociu

Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități
2022. Chișinău, Republica Moldova. ÎS FEP „Tipografi a Centrală". 193-203.
Disponibil online 23 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Pandemia COVID-19 – o oportunitate de adaptare a potențialului științific din Republica Moldova la paradigma unei noi culturi de cercetare

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021. Chișinău. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 58-79.
Disponibil online 27 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inconsistența metodologică în cercetările politologice din Republica Moldova: între demersul inferențial și cel statistic

1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. Tipografia “Fox Trading”. 43-49.
Disponibil online 7 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de sporire a competitivității științifice în perioada crizei COVID-19: implicații majore pentru domeniul cercetării din Republica Moldova

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021. Chişinău. ÎS FEP „Tipografia Centrală". 99-121.
Disponibil online 18 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narativele operante despre statutul de neutralitate al Republicii Moldova din perspectiva securitară

,
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. Tipogr. „Notograf Prim”. 58-64.
Disponibil online 24 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Florin Tudose. Devis Grebu. PSIHOPOLITICA. Tratat de psihopatologie socială ilustrat cu 100+1 dalmațieni ai politicii românești

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica externă a Republicii Islamice Iran: între relațiile cu actorii-cheie ai scenei politice globale și ponderea sa în mediul regional de securitate

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 18 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Unele stereotipuri în politica externă a Republicii Moldova pe coordonata relațiilor cu actori din arealul geopolitic musulman

1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conotații teoretice privind perspectiva parcursului de la neutralitate spre postneutralitate a unor state din spațiul comunitar

1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. 58-66.
Disponibil online 8 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spre dialogul intercivilizațional prin educație interculturală

1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica relațiilor Republicii Moldova cu actorii majori din Orientul Mijlociu

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european
2019. Chișinău, Republica Moldova. Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”. 312-333.
Disponibil online 22 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Abordarea holistică a fenomenului cooperării prin prisma relațiilor Republicii Moldova cu Republica Azerbaidjan în contextul transformărilor de sistem postrăzboi rece

,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul de neutralitate permanent a Republicii Moldova: abordare politico-juridică vs realităţi geopolitice

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. 444-465.
Disponibil online 20 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dimensiunea virtuală a recrutării în organizațiile Teroriste
,
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securității statelor ex-neutre în perioada post-neutralitate: între oportunități și constrângeri

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. 147-156.
Disponibil online 5 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Conceptul de neutralitate elucidat în elaborările știinţifice ale unor autori din Occident
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele apariției organizației teroriste „Statul Islamic”
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul provocărilor organizației Teroriste „Statul Islamic” la adresa securității Republicii Moldova în context subregional

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. Biroul editorial al Academiei Militare. 71-79.
Disponibil online 3 August, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte politico-juridice privind promovarea diplomaţiei pragmatice în contextul consolidării vectorului oriental ca o componentă a politicii externe a Republicii Moldova (1991-2014

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
COHORTA
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38