IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
WikipediaWikiData
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice18
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice26/5985/132
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 507
285 publicatii cu CZU (56.2%)
31 publicatii cu DOI (6.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 30 ORCID (22.9%),
6 Google Scholar ID (4.6%),
3 Scopus Author ID (2.3%)
Brevete Tabel(3)
H-index autori
Proiecte Tabel(2)
Lista publicaţiilor - 507. Descărcări - 7048. Vizualizări - 269268.
Articole în reviste din RM - 249. Publicaţii la conferinţe din RM - 244. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 19
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 98
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 130
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 54
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 190
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 12

2023 - 1

Percepții contradictorii ale securității оn contextul instabilității sociale
Leancă Viorica
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 558-561.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 17

Destinul unui basarabean. Cazul colonelului Petru Bivol
Leşcu Anatol
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 278-280.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinul unui ofițer basarabean. Cazul colonelului Petru Bivol
Leşcu Anatol
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, R. 2022. Chișinău. Editura „Lexon-Prim”. 52-53.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția încălcărilor de grup ale ordinii publice în timpul manifestațiilor și metodele de ameliorare a situațiilor de criză
Talmaci Valentin
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe internaționale în materie de analiză a amenințărilor și riscurilor cu caracter non-militar. cazul Elveției
Grosu Ruslana , Carauș Eduard
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul naţional de informaţii şi securitate „Bogdan, întemeietorul Moldovei”. 162-170.
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forțele pentru operații speciale în operațiile de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite
Dacin Octavian
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forțele pentru operații speciale - un instrument necesar în conflictele moderne
Dacin Octavian
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forțele sistemului național de apărare: cadrul de interacțiune și mecanisme de colaborare
Albu Natalia , Ţurcanu Gheorghe
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. Institutul naţional de informaţii şi securitate „Bogdan, întemeietorul Moldovei”. 7-14.
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metaforizarea – procedeu de suplimentare a sintagmelor terminologice militare româneşti din domeniul operativ-tactic
Butuc Marin
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 119-126.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode algebrice aplicate în sistemele de criptare El Gamal și cele polialfabetice
Afanas Dorin , Medvețchi Andrei , Timercan Fiodor , Nichiforov Vasile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 13-19.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimentele 3, 4, 5 infanterie. unități speciale din cadrul trupelor de uscat ai armatei Republicii Democratice Moldovenești (1917-1918)
Leşcu Anatol
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 204-209.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența Republicii Moldova la criza refugiaților din Ucraina
Buzev Anatol , Cebotari Svetlana
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(188) / 2022 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-54. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului geografic în teatrele contemporane de acțiuni militare
Ciubara Iurie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat în soluționarea conflictului transnistrean: realizări și perspective
Buzev Anatol
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022. Chişinău. Editura Pontos. 170-176.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aprecieri ale Acordului privind principiile soluționării pașnice a conflictului militar de pe Nistru: realități și perspective
Roman Alexandru , Covalschi Stanislav
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022. Chişinău. Editura Pontos. 123-127.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind metodele de estimare a migrației ilegale
Buzev Anatol
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectorul oriental de politică externă a Republicii Moldova: de la conceptualizare la operaţionalizarea cooperării cu unele state din Orientul Mijlociu
Grosu Ruslana
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ÎS FEP „Tipografi a Centrală". 193-203.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zona transnistreană a Republicii Moldova – amenințare la adresa securității naționale
Cebotari Svetlana
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022. Chişinău. Editura Pontos. 56-64.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 41

Abordări conceptual - teoretice ale fenomenului participarea femeilor în procesul de luarea deciziilor
Bujac Rodica , Albu Natalia
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. Tipogr. „Notograf Prim”. 207-218.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări eficiente în predarea gramaticii limbii străine
Donica Aliona , Moscalenco Marcela
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. Tipogr. „Notograf Prim”. 129-134.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 507