IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1210): Security (34), Republic of Moldova (20), regiment (7)
Manifestări ştiinţifice organizate4
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (7 ORCID ) 0.01%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 351. Descărcări - 2016. Vizualizări - 103120.
Articole în reviste din RM - 236. Publicaţii la conferinţe din RM - 106. Publicaţii peste hotare - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 8

Adaptive high speed targets recognition systems controlled by the image's parameters
Perju Veaceslav
Pattern Recognition and Tracking XXXI
Ediția a XXXI-a. 2020. Washington, USA. The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). 0-0.
Disponibil online 4 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza particulartăților biometrice ale speciei Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 în contextul schimbărilor climatice în Republica Moldova
Gherasim Elena, Cozari Tudor, Plop Larisa
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 121-125.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare
Plop Larisa, Cozari Tudor, Gherasim Elena, Pînzari Cătălina
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 165-168.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia cercetării impactului crizei ruso-ucrainene asupra securității regionale
Plop Sergiu, Cebotari Svetlana
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panică abstractă sau dezinformare privind implicațiile COVID–19 asupra securității statulu
Albu Natalia
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. Garomont Studio. 18-26.
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena, Cozari Tudor, Plop Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roma și dacii – cazul împăratorului roman Galerius
Leşcu Anatol
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. CEP USM. 14-16.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa, Cozari Tudor, Gherasim Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 47

„Revista Militară. studii de securitate şi apărare”: 10 ani de la fondare
Manolache Constantin
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile tehnologii, securitatea și perspectiva antropoecologică
Sîrbu Ion
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(21) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza protocoalelor rețelelor de telecomunicații.
Hlopeanicov Claudia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. . 414-416.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovizionarea unităților armatei ruse staționate în Basarabia cu mijloace de transport în anii 1856 - 1874
Leşcu Anatol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea securității informaționale a Republicii Moldova
Efremov Valeriu
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazinul Mării Negre în contextul evoluțiilor geopolitice actuale
Cebotari Svetlana, Plop Sergiu
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea regională – imperativ pentru o Moldovă europeană
Castraşan Tatiana, Sîrbu Cristina
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 304-307.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-guvernarea în contextul globalizării
Castraşan Tatiana, Sîrbu Corina
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 138-141.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaboration of a customer relationship management model for banks in cross-border areas
Ştahovschi Ada
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. Performantica. 394-397.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
External debt management in the European integration process: the geo-economic aspect of the efficiency and risk analysis
Coban Petru, Ştahovschi Ada, Gribincea Alexandru, Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. Performantica. 104-110.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de realizare a controlului în domeniul sistemului național de apărare a Republicii Moldova
Castraşan Tatiana, Petrea Marinela
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 421-426.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forţele armate ale Republicii Moldova în sistemul de asigurare a securităţii militare: dimensiunea funcţională
Manolache Constantin, Gaiciuc Victor
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 351