IBN
Închide
Stoianova Inga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 27.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21

2023 - 1

English road traffic vocabulary: conceptual representation and structural analysis
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Importanța stagiilor de practică în inserția profesională a viitorilor traducători
Stoianova Inga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linguistic analysis of english photography terminology
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translatability and Equivalence in English Specialized Vocabulary of Image Taking
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translation and transcreation of english cosmetic slogans into russian
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,virtual international spring symposium
Edition 8. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-17-6.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of abbreviated forms in the english vocabulary of driving
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

The language of beauty industry: challenges of translation
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-84. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Assessment of personal activity self-organization in the institutions of higher education
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Issues and strategies in translation of the international trade terms
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile limbajului din domeniul psihologiei
Ivaniuc Corina , Stoianova Inga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The language of beauty industry: challenges of translation
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11, R. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные аспекты изучения синонимии в терминологии
Раткова Инга , Стоянова Инга
Международный Независимый Университет Молдовы
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Contemporary aspects of terminological synonymy study
Ratcova Inga , Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Issues and strategies in translation of the international trade terms
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metaphor as a process of cognitive thinking
Gheorghişenco Tatiana , Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of the language in the field of psychology
Ivaniuc Corina , Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures in translating english and romanian tourist advertisements
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Linguistic and extralinguistic challenges in translation of english footwear terminology into Romanian
Stoyanova Inga
Free International University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1(2) / 2018 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using translation in EFL classroom: challenges and perspectives
Stoyanova Inga , Ivaniuc Corina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Challenges in translating the world of magic
Stoianova Inga
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45