Restaurant Menu: Linguistic Overview and Challenges in Translation
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
221 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-27 21:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81`42`276.6:[642.09:640.43] (1)
Lingvistică. Limbi (5177)
Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei (171)
Tipuri de gospodărie (60)
SM ISO690:2012
STOYANOVA, Inga. Restaurant Menu: Linguistic Overview and Challenges in Translation. In: Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",, 4 mai 2023, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2023, pp. 245-254. ISBN 978-9975-62-591-3. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10054213
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală", 2023
Conferința "Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală"
Chişinău, Moldova, 4 mai 2023

Restaurant Menu: Linguistic Overview and Challenges in Translation

Meniul de restaurant: prezentare lingvistică și culturală

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10054213
CZU: 81`42`276.6:[642.09:640.43]

Pag. 245-254

Stoyanova Inga
 
Free International University of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 18 decembrie 2023


Rezumat

The purpose of this article is to perform the analysis of the linguocultural characteristics of restaurant menus. Food culture is an essential component of the national mentality and an integral part of human life. Menu as a genre of gastronomic discourse has a set of characteristics relating to internal structure and pragmatic orientation. Cultural differences in the gastronomic norms and their expression in the menu texts give rise to complex problems in the process of intercultural communication and translation.

Prezentul articol are drept scop efectuarea unei analize a trăsăturilor lingvistice a meniului de restaurant. Cultura alimentară reprezintă o componentă esențială a mentalității naționale și o parte integrală a vieții. În calitate de tip de discurs gastronomic meniul posedă un set de caracteristici ce țin de structura sa internă și orientarea pragmatică. Diferențele culturale în normele gastronomice și expresia lor textuală în cadrul meniului contribuie la apariția unor probleme complexe în procesul de comunicare și traducere interculturală.

Cuvinte-cheie
menu, translation process, linguistic peculiarities, structure, Advertising, informative function, persuading function, intercultural communication,

meniu, proces de traducere, particularități lingvistice, structura, publicitate, funcție informative, funcție persuasivă, comunicare interculturală