IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(69) pentru cuvîntul-cheie "structure"

Un concept al constituirii și funcționării sistemului informatic economic national

Leahu Tudor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerente asupra structurii cunoștințelor speciale aplicate la cercetarea cauzelor penale

Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structuri administrative publice centrale în țările Uniunii Europene

Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucien Goldmann şi „Sociologia literaturii”

Galbur Doina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhancement and promotion of regional heritage: experiences and case studies in Friuli Venezia Giulia

Tomasella Paolo
Ente Regionale per il patrimonio Culturale del Friuli
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea plastică a figurativului în pictura moldovenească a anilor ’60 ai secolului al XX-lea

Platon Liliana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovaţiile plastice în pictura figurativa moldoveneasca de la începutul anilor `70 (1970-75)

Platon Liliana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concept delimitations of budget as efficient tool in the management structure of the enterpretise

Spoială Alina
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice referitoare la discurs și text

Eni Mihaela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Argumentarea operatiilor si utilajului necesar pentru reconditionarea cilindrilor mai prin fierare galvanomecanica

Gorobeţ Vladimir, Autor Nou
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vol. 28 :
Volumul 28. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-218-7.
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influienţa regimurilor de activare şi de electroliză asupra structurii şi morfologiei depunerilor obţinute prin ferare galvanomecanică (FGM)

Gorobeţ Vladimir, Corneiciuc Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vol. 28 :
Volumul 28. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-218-7.
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea mortalităţii materne în Republica Moldova în anul 2015
Dondiuc Iurie, Uşanlî Alina, Guţu Eugen
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(72) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка состояния защитно-покровного комплекса плодов двух сортов груши с различной потенциальной лежкоспособностью

Colesnicova Ludmila
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magnetite thin films grown by pulsed electron deposition for spintronic applications

Belenciuc Alexandr1, Şapoval Oleg1, Alek Dediu2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute for Nanostructured Materials CNR-Bologna
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structural characteristics of BIS(Citrate)Germanates(IV) (Hbipy)2 [Ge(HCit)2]•2H2O AND [CuCl(bipy)2] 2[Ge(HCit) 2]•8H2O
Seifulina Inna1, Martsinko Elena2, Chebanenko Elena2, Pirozhok Olha2, Dyakonenko Viktoriya3, Shishkina Svitlana43
1 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
2 Odessa National I.I Mechnikov University,
3 Institute for Single Crystals of NAS of Ukraine,
4 V.N.Karazin Kharkiv Natsonal University, Kharkiv
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure and some biological properties of Fe(III) complexes with nitrogen-containing ligands
Bulhac Ion1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra2, Bouroş Pavlina3, Tiurina Janeta2, Bologa Olga1, Bivol Cezara2, Clapco Steliana2, Verejan Ana1, Labliuc Svetlana2, Danilescu Olga1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial reagents as functional finishing for textiles intended for biomedical applications.I. Synthetic organic compounds
Zanoaga Madalina, Tanasa Fulga
“Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 17 July, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The solid-state inclusion complex between the mono-anion of calix[4]arene and protonated diamino-bicycloundecane
Shkurenko Oleksandr, Perret Florent, Sigaud Katia, Leydier Antoine, Jebors Said, Coleman Anthony, Suwinska Kinga
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(4) / 2009 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări metodologice ale procesului de reformare a administrației publice

Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nanostructures research of finely-dispersed mineral glauconite

Polonsca Tetiana, Mank V., Melnik Oksana
National University of Food Technologies, Kyiv
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 69