IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(80) pentru cuvîntul-cheie "structure"

Un concept al constituirii și funcționării sistemului informatic economic national

Leahu Tudor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerente asupra structurii cunoștințelor speciale aplicate la cercetarea cauzelor penale

Baltaga Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice

Călin Iuliana
Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vânători, Galați
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structuri administrative publice centrale în țările Uniunii Europene

Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Înfăptuirea justiției europene în primă instanță

Paladi Elena, Lupaşcu Zinaida
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucien Goldmann şi „Sociologia literaturii”

Galbur Doina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhancement and promotion of regional heritage: experiences and case studies in Friuli Venezia Giulia

Tomasella Paolo
Ente Regionale per il patrimonio Culturale del Friuli
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea plastică a figurativului în pictura moldovenească a anilor ’60 ai secolului al XX-lea

Platon Liliana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovaţiile plastice în pictura figurativa moldoveneasca de la începutul anilor `70 (1970-75)

Platon Liliana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concept delimitations of budget as efficient tool in the management structure of the enterpretise

Spoială Alina
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice referitoare la discurs și text

Eni Mihaela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Argumentarea operatiilor si utilajului necesar pentru reconditionarea cilindrilor mai prin fierare galvanomecanica

Gorobeţ Vladimir, Autor Nou
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-218-7.
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influienţa regimurilor de activare şi de electroliză asupra structurii şi morfologiei depunerilor obţinute prin ferare galvanomecanică (FGM)

Gorobeţ Vladimir, Corneiciuc Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-218-7.
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea mortalităţii materne în Republica Moldova în anul 2015
Dondiuc Iurie, Uşanlî Alina, Guţu Eugen
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(72) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка состояния защитно-покровного комплекса плодов двух сортов груши с различной потенциальной лежкоспособностью

Colesnicova Ludmila
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magnetite thin films grown by pulsed electron deposition for spintronic applications

Belenciuc Alexandr1, Şapoval Oleg1, Alek Dediu2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute for Nanostructured Materials CNR-Bologna
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Совершенствование строительных технологий с целью оценки контроля качества

Priseajniuc M., Ovsak I.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Buletinul INCERCOM
Nr. 9 / 2017 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structural characteristics of BIS(Citrate)Germanates(IV) (Hbipy)2 [Ge(HCit)2]•2H2O AND [CuCl(bipy)2] 2[Ge(HCit) 2]•8H2O
Seifulina Inna1, Martsinko Elena1, Chebanenko Elena1, Pirozhok Olha1, Dyakonenko Viktoriya2, Shishkina Svitlana32
1 Odessa I.I.Mechnikov National University,
2 Institute for Single Crystals of NAS of Ukraine,
3 V.N.Karazin Kharkiv Natsonal University, Kharkiv
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure and some biological properties of Fe(III) complexes with nitrogen-containing ligands
Bulhac Ion1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra2, Bouroş Pavlina3, Tiurina Janeta2, Bologa Olga1, Bivol Cezara2, Clapco Steliana2, Verejan Ana1, Labliuc Svetlana2, Danilescu Olga1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial reagents as functional finishing for textiles intended for biomedical applications.I. Synthetic organic compounds
Zanoaga Madalina, Tanasa Fulga
“Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 17 July, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 80