IBN
Închide
Calapod Valeria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2021 - 2

Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii
Calapod Valeria , Cojocaru Vasile
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea activităților școlare – premisă a eficientizării educaționale
Calapod Valeria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Studiu privind comunicarea în cadrul organizaţiei şcolare, pe baza analizei sociometrice
Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar
Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele directorului de şcoală în actualitate
Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea modelului de conducere a şcolii bazat pe competenţe
Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conducerea şcolii prin prisma competenţelor
Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cadrelor didactice în perspectiva competenţelor
Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-77. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Conceperea managementului școlii din perspectiva competențelor
Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-393-5.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9