Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
548 22
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-13 12:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.21 (167)
Educație (13963)
SM ISO690:2012
CALAPOD, Valeria, COJOCARU, Vasile. Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2021, nr. 1(23), pp. 106-113. ISSN 1857-0623. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v23i1.106-113
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii

Pedagogical modelling in determining the action priorities of school management

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v23i1.106-113
CZU: 371.21

Pag. 106-113

Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 aprilie 2021


Rezumat

Abordarea managementului școlii prin prisma competențelor contribuie la îmbunătățirea performanțelor organizaționale ale unităților educaționale. Prin aplicarea Modelului adoptat al conceptului de modificare a organizației / instituției format din 7 elemente / componente care sunt legate de reciprocitate (strategie, structură, sistem, profesori, elevi, management, valori comune), modelarea pedagogică realizată cu implicarea experților în evaluarea fiecărei probleme la cele 7 componente conform a 3 criterii (actualitate, identificare, probabilitate) au fost determinați indicii motivaționali de acțiune și astfel, prioritățile actuale privind problemele prioritare pentru soluționare sau intervenție mai pronunțată în actualitate în scopul îmbunătățirea calității, eficienței educației.

Approaching school management through the prism of competencies contributes to improving the organizational performance of educational units. By applying the adopted Model of the concept of modifying the organization / institution consisting of 7 elements / components that are related to reciprocity (strategy, structure, system, teachers, students, management, common values), pedagogical modeling with the involvement of school principals in evaluating for each problem in the 7 components according to 3 criteria (topicality, identification, probability) were determined motivational indices of action and thus, the current priorities on priority issues for solution or more pronounced intervention in order to improve the quality, efficiency of education.

Cuvinte-cheie
profesionalizarea managementului, model, sistem, structura, strategie, profesori, competențe, calitate, eficienţă,

management professionalization, model, system, structure, strategy, teachers, skills, Quality, efficiency