IBN
Închide
Colţun Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Valori semantice și funcții stilistice ale frazeologismelor ce au numerale în componență
Colţun Gheorghe
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Folosirea neologismelor – element esențial al dezvoltării limbajului jurnalistic
Colţun Gheorghe
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea greșită a prepozițiilor în mass—media
Colţun Gheorghe
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Motivul biblic „corabia lui noe” în poeziile unor scriitori români
Colţun Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Atributul circumstanțial: o varietate a subordonării duble la nivelul propoziției
Colţun Gheorghe , Burnete Marcela
Universitatea de Stat din Moldova
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motive biblice în creația poeților Gr.Vieru și A.Suceveanu
Colţun Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Conceptul de raport/relaţie sintactic(ă) şi tipologia raporturilor sintactice în limba română
Burnete Marcela , Colţun Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(100) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 April, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Elemente de natură biblică în „Infinitul de aur” de Leonida Lari
Colţun Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Studiu comparativ al sinonimelor frazeologice adverbiale
Birtalan Ana-Maria1 , Colţun Gheorghe2
1 Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 19 August, 2014. Descarcări-40. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Excurs sintetic asupra cercetărilor ştiinţifice în proiectul “Fundamentele teoretice şi metodologice ale educaţiei lingvistice şi literare a elevilor” (2006-2010)
Vicol Nelu , Callo Tatiana , Pâslaru Vlad , Colţun Gheorghe , Cazacu Tamara , Isac Ştefania , Volcovscaia Maria , Hadîrcă Maria , Bâlici Veronica , Luca Stela , Baboglo Ignat , Vasilioglo Constantin , Ţâmpău Victor , Guţu Svetlana , Guzun Oxana , Gărbălău Veronica , Suruceanu Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Frazeologisme biblice în lirica poeţilor Gr. Vieru şi A. Suceveanu
Colţun Gheorghe , Spirescu Monica
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irina Condrea. Curs de stilistică
Colţun Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 3-4(250) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motive Biblice în poeziile unor scriitori români
Colţun Gheorghe1 , Spirescu Monica2
1 Universitatea „Hyperion”, Bucureşti,
2 Universitatea Valahia din Târgoviste
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile Bahnaru . Elemente de semasiologie română
Colţun Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(252) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

În lumea frazeologiei dialectale
Colţun Gheorghe
Limba Română
Nr. 11-12(138) / 2006 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15