IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "III International spring symposium proceedings" Time for Challenges and Changes in the Teaching World, 3
Bălți, Moldova, 17-18 martie 2017
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Responsabili de ediție: Cehan A.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 222
ISBN: 978-9975-9904-8-6
CZU: [81+82.09]:378.4(478-21)(082)=00 T 60
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (22)Istorie (1)Pedagogie (19)