IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "International spring symposium proceedings" Time for Challenges and Changes in the Teaching World,
Bălți, Moldova, 17-18 martie 2017
International spring symposium proceedings Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția III
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Responsabili de ediție: Autor N.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-9904-8-6
CZU: [81+82.09]:378.4(478-21)(082)=00 T 60
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (22)Istorie (1)Pedagogie (19)