IBN
Închide
Duminica Ivan Ivan
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 6

Bulgarul Krste Misirkov şi problema Basarabiei (1917–1918)
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a . 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifică internaţională din Sofia,  dedicată împlinirii a 140 de ani de la eliberarea Bulgariei  de sub dominaţia otomană
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un manuscris necunoscut despre istoria comunei Bașcalia, județul Tighina
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou aport la elucidarea vieţii şi activității lui Dimitrie Cantemir
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou izvor privind istoria satului Cioc-Maidan, raionul Comrat
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Духовное и историко-культурное наследие русских Молдовы = patrimoniul spiritual și istorico-cultural  al rușilor din Moldova. Научн. ред. Татьяна Зайковская. Кишинев: ИКН, 2017. 288 С.  
Думиника Иван
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Familia la bulgarii din Basarabia în secolul XIX în viziunea contemporanilor
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 8 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria unei fotografii din satul Beșalma–Comrat
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări științifice organizate în anul 2017 de Societatea Științifică a Bulgariștilor din Republica Moldova
Duminica Ivan, Olărescu Angela
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 22 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Историко-этнографический атлас Молдовы (Об одном несостоявшемся академическом проекте)
Думиника Иван
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Monografiile” comunelor plasei Comrat, județul Tighina, din 1943 (II)
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Istoricul Dumitru Taban – la 75 de ani de la naștere
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările ştiințifice dedicate scrisului și culturii slave, desfășurate la Вiblioteca bulgară din Chișinău „Hristo Botev”
Duminica Ivan1, Olărescu Angela2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Русские и Россия в восприятии болгарского офицера в Бессарабии в 1918 г.
Думиника Иван
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7 (Notograf Prim)..
Disponibil online 6 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Христоматия по литература за 12 клас «Забранените писатели». София: Център «Хана Аренд», 2013
Думиника Иван
Институт культурного наследия АНМ
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 10 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Monografiile” comunelor plasei Comrat, județul Tighina din 1943 (I)
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 20 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Bulgaristica în cadrul Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Bancova Emilia, Cara Nadejda, Covalov Alexandr, Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 17 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferința științifică internațională „Probleme actua le ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor”. Ediția a VII-a
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 23(36) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 28 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la bulgarii supuşi străini în Basarabia (anii 1821−1828)
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 17 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emigranţii bulgari din Basarabia la sfârşitul secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea (repere istoriografice)
Duminica Ivan
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33