IBN
Închide
Beniuc Valentin Anastasie
Cuvinte-cheie (78): European External Action Service (1), High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (1), Common Foreign and Security Policy (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Evoluția competențelor instituțiilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe
Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of the competences of the European Union´s institutions in the foreign policy field
Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

AVIZ cu privire la rezultatele obținute în cadrul proiectului „Responsabilitatea socială a guvernanței publice – componentă majoră a dezvoltării relațiilor dintre România și Republica Moldova”, cifrul Proiectului 16.80013.16.06.26/Ro, Direcția strategică – Patrimoniul național și dezvoltarea societății
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza migraţionistă şi solidaritatea europeană
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 10 August, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Discuții politice și istoriografice referitor la bilanțul Conferinței din Crimeea a „Celor trei mari”
Beniuc Valentin, Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de securitate şi apărare a Uniunii Europene în contextul crizelor regionale din vecinătatea estică (cazul conflictului transnistrean)
Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statalitatea moldovenească şi continuitatea istorică: abordare teoretică interdisciplinară
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The supreme security council of the Republic of Moldova: activities and prospects for its improvement in the context of the post-soviet space countries’ experience
Beniuc Valentin1, Sakovici Vasilii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Высший совет безопасности Республики Молдова: деятельность и перспективы ее совершенствования в контексте опыта стран постсоветского пространства
Beniuc Valentin1, Sakovici Vasilii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Инновационная составляющая национальной безопасности в теориях международных отношений
Beniuc Valentin1, Brovca Ghenadii2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Abordarea etimologică, metodologică şi conceptuală a termenului „diplomaţie” prin prisma teoriei relaţiilor internaţionale şi dreptului internaţional
Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Formation of modern European administrative law: legal models and recipient countries
Beniuc Valentin
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea naţional-statală în contextul discursului pro-european al Republicii Moldova
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aprobarea calităţii de personalitate juridică internaţională a Uniunii Europene
Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul politic decizional: Abordare teoretico-practică
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕЦЕНЗИЯ На монографию доктора политических наук, профессора Сакович В.А. «Глобальные процессы современного мира»
Beniuc Valentin
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

AVIZ la teza de doctor in ştiinţe politice Influenţa politică a mass-media: presa Republicii Moldova din perspectiva modelului mediatic anglo-saxon, elaborată de Victoria Bulicanu, specialitatea 10.01.10 – jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limonologia şi trei dificultăţi in procesul de stabilire a frontierelor de stat ale Republicii Moldova
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suport ştiinţific activităţii in domeniul relaţiilor internaţionale
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политическая эволюция восточно-европейских стран и их взаимоотношения в конце нового и в новейшее время (Середина XIX – Начало XXI веков) (Концепция исследования)
Beniuc Valentin, Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42