IBN
Închide
Burian Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 66. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Unele considerente privind metodele şi procedeele de negocieri internaţionale
Burian Alexandru12
1 Institutul de Cercetări Strategice al USEM,
2 Universitatea „Alexandr Dubcek” din Trencin
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Actul juridic, reglementarea juridică a relaţiilor internaţionale şi subiecţii relaţiilor internaţionale
Burian Alexandru , Chindîbaliuc Oleana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetării juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geopolitical milestones of Moldovan Statehood
Burian Alexander
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2021 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Некролог. Сергей Михайлович Назария
Burian Alexandru1 , Бенюк Валентин2 , Киндыбалюк Оляна1
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomatic service of the Republic of Moldova: description, structure, functioning
Burian Alexander
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomatic service of the Republic of Moldova: description, structure, functioning
Burian Alexander
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Studii şi cercetării juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necrolog. Sergiu Nazaria
Burian Alexandru1 , Beniuc Valentin2 , Chindîbaliuc Oleana1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obituary. Sergey Nazaria
Burian Alexander1 , Benyuk Valentin2 , Chindîbaliuc Oleana1
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Institute of International Relations of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Continuitatea statelor: succesiunea de drept, continuitatea istorică și perspectivele de dezvoltare a statalității moldoveneșt
Burian Alexandru
Universitatea „Alexandr Dubcek” din Trencin
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Cooperarea regional și subregională a Republicii Moldova din perspectiva procesului de integrare europeană
Diacon Maria , Burian Alexandru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-144-49-0.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Договор о РСМД) и последствия для Европы
Burian Alexandru
Институт стратегических исследований Европейского университета Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3-4(13) / 2018 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию Н.В. Щукиной «Социальные права человека и гражданина в Республике Молдова», Кишинэу, 2018,
Burian Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Continuitatea statelor: succesiunea de drept, continuitatea istorică şi perspectivele de dezvoltare a statalităţii moldoveneşti
Burian Alexandru12
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile principale ale politicii externe a Republicii Moldova
Burian Alexandru12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea „Alexandr Dubcek” din Trencin
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Unele aspecte privind evoluţia dreptului internaţional cosmic (spaţial) în secolul XXI
Burian Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 December, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
КОПЫЛОВ Михаил Николаевич
Burian Alexandru1 , Абашидзе Аслан2 , Киндыбалюк Оляна1 , Солнцев Александр2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 12 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противостояние восток-запад на современном этапе и замороженные конфликты на постсоветском пространстве
Burian Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dimensiuni conceptuale ale securităţii în raport cu sistemele internaţionale
Burian Alexandru , Nofit Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Европейская безопасность в контексте переформатирования мировой системы международных отношений из однополярной в многополярную
Burian Alexandru12
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Ассоциации гуманитарного права Республики Молдова
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(38) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 10

Gennady P. Zhukov Anniversary Professor
Vereshchetin Vladlen1 , Abashidze Aslan2 , Burian Alexander3 , Solnţev Alexandr2
1 Bulgarian Academy of Sciences,
2 Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 71