IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 17 Unique visitors: 15
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Beniuc Valentin Anastasie - 35. Descărcări - 39. Vizualizări - 5811.
Articole în reviste din RM - 35.
xls PDF

2017 - 2

The supreme security council of the Republic of Moldova: activities and prospects for its improvement in the context of the post-soviet space countries’ experience

Beniuc Valentin, Sacovici Vasilii
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Высший совет безопасности Республики Молдова: деятельность и перспективы ее совершенствования в контексте опыта стран постсоветского пространства

Beniuc Valentin, Sacovici Vasilii
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Инновационная составляющая национальной безопасности в теориях международных отношений
Beniuc Valentin, Brovca Ghenadii
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Abordarea etimologică, metodologică şi conceptuală a termenului „diplomaţie” prin prisma teoriei relaţiilor internaţionale şi dreptului internaţional
Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Identitatea naţional-statală în contextul discursului pro-european al Republicii Moldova
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4440
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of modern European administrative law: legal models and recipient countries
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aprobarea calităţii de personalitate juridică internaţională a Uniunii Europene
Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4440
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul politic decizional: Abordare teoretico-practică
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕЦЕНЗИЯ На монографию доктора политических наук, профессора Сакович В.А. «Глобальные процессы современного мира»
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Suport ştiinţific activităţii in domeniul relaţiilor internaţionale
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4440
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политическая эволюция восточно-европейских стран и их взаимоотношения в конце нового и в новейшее время (Середина XIX – Начало XXI веков) (Концепция исследования)
Beniuc Valentin, Назария Сергей
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limonologia şi trei dificultăţi in procesul de stabilire a frontierelor de stat ale Republicii Moldova
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4440
Disponibil online 4 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVIZ la teza de doctor in ştiinţe politice Influenţa politică a mass-media: presa Republicii Moldova din perspectiva modelului mediatic anglo-saxon, elaborată de Victoria Bulicanu, specialitatea 10.01.10 – jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 8

Diplomaţia Rusiei in secolul al XIX-lea in contextul relaţiilor diplomatice europene
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomaţia SUA (1775-1800)
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomaţia statelor unite ale americii in secolul al XIX-lea. Direcţii principale
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomaţia ţărilor din america latină in perioada luptei pentru independenţă. formarea şi consolidarea statelor latino-americane
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esenţa şi formele de manifestare a „Diplomaţiei parlamentare” in practica diplomatică internaţională
Beniuc Valentin, Laur Liliana
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию Моисеенко Евгения Григорьевича Обеспечение экономической безопасности региональных объединений государств
Beniuc Valentin
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calităţile profesionale şi moral-psihologice ale diplomatului: istorie şi contemporanietate
Beniuc Valentin, Laur Liliana
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35