IBN
Close

68Publicaţii

1080Descărcări

48860Vizualizări

Beniuc Valentin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 57. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 16
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 14
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 19
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

  Identitatea europeană: abordare teoretico-metodologică
Beniuc Valentin1 , Beniuc Liliana2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice și sociale
SUS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-691-0.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noțiuni de „regiune”, „regionalizare”, „regionalism”: interacțiuni semantice și interconexiuni dialectice de conținut
Beniuc Valentin1 , Moscviciov Leonid2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Interconexiunile integrării sociale și consolidarea sistemului național de securitate
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-165-06-8
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noțiune de regionalism: aspecte teoretice
Beniuc Valentin1 , Moscviciov Leonid2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Regionalizărea europeană: baza normativă și principiul subsidiarității din perspectiva abordării instituționale
Beniuc Valentin , Moscviciov Leonid
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Uniunea europeană din perspectiva gândirii politice și abordărilor teoreticometodologice contemporane
Beniuc Valentin
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Израильско-палестинский конфликт: генезис и современное состояние
Бенюк Валентин , Саиед Саиед
Академия публичного управления
Studii naționale de securitate
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Методологические аспекты исследования взаимоотношения спорта и политики государства
Бенюк Валентин1 , Попов Антон2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Академия публичного управления
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Спортивная дипломатия как инструмент внешней политики и фактор международной безопасности
Бенюк Валентин , Попов Антон
Академия публичного управления
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

   Некролог. Сергей Михайлович Назария
Буриан Александр1 , Бенюк Валентин2 , Киндыбалюк Оляна1
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Институт международных отношений Молдовы
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  „Dilema securității” prin prisma conflictului din orientul mijlociu: perspective metodologice
Beniuc Valentin1 , Sayed Sayed2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  “Security dilemma” through the prism of the conflict in the middle east: methodological perspectives
Benyuk Valentin1 , Sayed Sayed2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Necrolog. Sergiu Nazaria
Burian Alexandru1 , Beniuc Valentin2 , Chindibaliuc Oleana1
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Obituary. Sergey Nazaria
Burian Alexander1 , Benyuk Valentin2 , Chindibaliuc Oleana1
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Institute of International Relations of Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procesele de integrare europeană prin prisma politicii de securitate și apărare comună a Uniunii Europene
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Republica Moldova în contextul politicii de securitate și apărare comună
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-56-783-1.
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sport and politics or anti-diplomacy in sport: a historical retrospective of the olympic games
Benyuk Valentin1 , Popov Anton2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Спорт и политика или антидипломатия в спорте: историческая ретроспектива олимпийских игр
Бенюк Валентин1 , Попов Антон2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Стратегическое партнерство Израиля и США по палестинскому вопросу (1991-2020 годы): динамика проявлений и перспективы сотрудничества
Бенюк Валентин1 , Саиед Саиед2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия публичного управления
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

  Diplomația publică a Uniunii Europene
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-74. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evoluția competențelor instituțiilor Uniunii Europene în domeniul politicii externe
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politica sovietică în Europa de Est în anii 1944-1945 prin ochii politicienilor și analiștilor occidentali, viziunea lor asupra rolului Uniunii Sovietice în perioada postbelică
Beniuc Valentin , Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Soviet politics in Eastern Europe in 1944-1945 by the eyes of western politicians and analysts and their vision of the role of the Soviet Union in the post-war period
Benyuk Valentin , Nazaria Serghey M.
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The evolution of the competences of the European Union´s institutions in the foreign policy field
Benyuk Valentin , Beniuc Liliana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The public diplomacy of the European Union
Benyuk Valentin , Beniuc Liliana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  AVIZ cu privire la rezultatele obținute în cadrul proiectului „Responsabilitatea socială a guvernanței publice – componentă majoră a dezvoltării relațiilor dintre România și Republica Moldova”, cifrul Proiectului 16.80013.16.06.26/Ro, Direcția strategică – Patrimoniul național și dezvoltarea societății
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Criza migraţionistă şi solidaritatea europeană
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 10 August, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politica externa de neutralitate permanentă: abordare teoretico-practică
Beniuc Valentin
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-144-49-0.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

  Discuții politice și istoriografice referitor la bilanțul Conferinței din Crimeea a „Celor trei mari”
Beniuc Valentin , Nazaria Sergiu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 15 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Politica de securitate şi apărare a Uniunii Europene în contextul crizelor regionale din vecinătatea estică (cazul conflictului transnistrean)
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statalitatea moldovenească şi continuitatea istorică: abordare teoretică interdisciplinară
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The socio-political evolution of Bessarabia at the end of 1917 and the beginning of the Romanian military intervention
Benyuk Valentin , Nazaria Serghey M.
Institute of International Relations of Moldova
Rusin
Nr. 3(49) / 2017 / ISSN 1857-2685 / ISSNe 2345-1149
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The supreme security council of the Republic of Moldova: activities and prospects for its improvement in the context of the post-soviet space countries’ experience
Beniuc Valentin1 , Sakovici Vasilii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Высший совет безопасности Республики Молдова: деятельность и перспективы ее совершенствования в контексте опыта стран постсоветского пространства
Beniuc Valentin1 , Sakovici Vasilii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

  „Brexit” ca formă de manifestare a euroscepticismului în Marea Britanie
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The Problem of Migration and the EU’s Internal Contradictions
Benyuk Valentin
Institute of International Relations of Moldova
Managementul public al programelor europene
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-241-6.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Инновационная составляющая национальной безопасности в теориях международных отношений
Бенюк Валентин1 , Brovca Ghenadii2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Белорусский национальный технический университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Abordarea etimologică, metodologică şi conceptuală a termenului „diplomaţie” prin prisma teoriei relaţiilor internaţionale şi dreptului internaţional
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-39. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Formation of modern European administrative law: legal models and recipient countries
Benyuk Valentin
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Identitatea naţional-statală în contextul discursului pro-european al Republicii Moldova
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

  Aprobarea calităţii de personalitate juridică internaţională a Uniunii Europene
Beniuc Valentin , Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procesul politic decizional: Abordare teoretico-practică
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  РЕЦЕНЗИЯ На монографию доктора политических наук, профессора Сакович В.А. «Глобальные процессы современного мира»
Бенюк Валентин
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

  AVIZ la teza de doctor in ştiinţe politice Influenţa politică a mass-media: presa Republicii Moldova din perspectiva modelului mediatic anglo-saxon, elaborată de Victoria Bulicanu, specialitatea 10.01.10 – jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Limonologia şi trei dificultăţi in procesul de stabilire a frontierelor de stat ale Republicii Moldova
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Suport ştiinţific activităţii in domeniul relaţiilor internaţionale
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Политическая эволюция восточно-европейских стран и их взаимоотношения в конце нового и в новейшее время (Середина XIX – Начало XXI веков) (Концепция исследования)
Бенюк Валентин , Назария Сергей
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 8

  Calităţile profesionale şi moral-psihologice ale diplomatului: istorie şi contemporanietate
Beniuc Valentin , Laur Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-1110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diplomaţia europeană din prima jumătate a secolului al XIX-lea
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diplomaţia Rusiei in secolul al XIX-lea in contextul relaţiilor diplomatice europene
Beniuc Valentin
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 69