IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-28 22:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 3)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole472144015530045231
Volume1713263565
Total4891572785865

Vizualizări   835Descărcări   51

Conţinutul numărului de revistă

Unele considerații cu privire la raportul dintre condiţiile generale ale judecării cauzei şi principiile procesului penal

5-9

CZU: 343.15

Sedleţchi Iurie, Miluşev Dmitrii

Măsurile alternative privaţiunii de libertate prin prisma standardelor internaţionale

10-14

CZU: 341.49:343.847

Prodan Svetlana

Manipularea prețurilor de transfer

14-17

CZU: 338.51

Hotca Mihai Adrian

Reglemntarea procedurii de încuviințare a adopției în codul de procedură civilă al Republicii Moldova

18-23

CZU: 347.633(478)

Prisac Alexandru

Noile culori ale Constituției Republicii și cantonului Geneva

24-26

CZU: 342.4(494)

Chirinciuc Galina

Заключение индивидуальных трудовых договоров с профессиональными спортсменами и тренерами

26-31

CZU: 349.22:796

Босый Дмитрий

Защита конституционных семейных правоотношений в Республике Молдова

32-37

CZU: 347.61(478)

Сосна Борис, Янак Игорь

Analiza deciziei nr. 11/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru soluționarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a termenului de 10 zile prevăzut de art. 318 alin. (12) din codul de procedură penală

37-40

CZU: 343.1:347.99(498)

Matic Andreea Elena

Dispoziția de reținere din sala de judecată în cazul condamnării la pedeapsa închisorii - reglementare şi jurisprudență națională

41-43

CZU: 343.26

Ioniţă Diana

Правовое регулирование охраны и гигиены труда

44-48

CZU: 349.243:331.45

Манолов Михаил

Procesul managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanțare din Republica Moldova

49-56

CZU: 336.773:005(478)

Catan Petru, Popa Viorica

Международный туризм Молдовы и состояние его инновационной составляющей

57-61

CZU: 338.48(478)(100)

Кротенко Юрий, Кротенко Ирина, Жигарева Елена

Роль инноваций в экономическом развитии региона

62-66

CZU: 339.138

Метиль Татьяна

Уровень образования – ключевой фактор экономического развития

66-69

CZU: 338.1

Пармакли Дмитрий, Катан Петр

Организационно - экономический механизм государственного управления инвестициями и пути его усовершенствования

69-73

CZU: 351.82(477):330.322

Добрянская Наталья, Торишняя Л. , Ткачук Т.

Вопросы развития и практического применения системы бухгалтерских счетов

74-82

CZU: 657.1

Щербатюк Василий

On Data Infrastructure in E-Government System

82-88

CZU: 351:004.65

Grecu Mihai, Datel Vratislav

The Practical Aspect of the Application of Methods for Assessing the Economic Decisions of Enterprises

88-91

CZU: 334.7

Yakovenko Olena

Analiza consumului de produse alimentare de origine animalieră

91-94

CZU: 338.439:637

Şcerbacov Elena

International Tourism of Moldova and the Problems of its Sustainable Development

95-102

CZU: 338.48(478)(100)

Crotenco Irina

Тенденции развития международного туризма в мире

102-106

CZU: 338.48(100)

Тирон Оксана

Analiza psihologico-juridică a prevenției consumului de droguri la nivel național și internațional

107-113

CZU: 343.575:613.8

Cojocaru Aurelia

Aspecte actuale ale agresivității preadolescenților

114-116

CZU: 159.922.7

Verdeş Angela

Educaţie interculturală, strategii şi tehnici de învăţare

116-119

CZU: 37.015

Cojoleancă Bogdan

Dezvoltarea personală a studenţilor în contextul învăţării sociale.

119-123

CZU: 316.6:378

Davidescu Elena

Rolul artei plastice în dezvoltarea capacităţilor creative ale preşcolarilor

124-126

CZU: 373.2:73/75

Cojoleancă Raluca Elena

Imaginea de sine la preadolescenți

127-131

CZU: 159.922

Diţa Maria, Matran Tatiana

Procesul formării identității etnice la adolescenții imigranți

131-135

CZU: 159.922.4

Roșca Tatiana

Scurte considerații despre leadership autentic

136-142

CZU: 316.46

Manea Nela

Aspecte ale educaţiei artistico-plastice în context curricular

142-145

CZU: 37.016:73/76

Ţâgulea Ion

Stimа de sine-resursă psihosociаlă fundаmentаlă а personаlității

145-149

CZU: 159.923.2

Stavila Alina