IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-21 14:53
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2024  (1 din 2)40    CZU
 2024  (1 din 2)40    
Nr. 1 40CZU
 2023  (2 din 2)72    
Nr. 2 35CZU
Nr. 1 37CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 2 27CZU
Nr. 1 27CZU
 2021  (2 din 2)72    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 35CZU
 2020  (2 din 2)77    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 40CZU
 2019  (3 din 2)93    
Nr. 3 33CZU
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 26CZU
 2018  (2 din 2)54    
Nr. 2 31CZU
Nr. 1 23CZU
 2016  (3 din 3)41    
Nr. 3 13CZU
Nr. 2 11CZU
Nr. 1 17CZU
 2015  (3 din 3)66    
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 24CZU
Nr. 1 20CZU
 2014  (4 din 3)141    
Nr. Suplim 36CZU
Nr. 3 36CZU
Nr. 2 46CZU
Nr. 1 23CZU
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • B (04.11.2022-04.11.2026)
  • C (09.07.2019-09.07.2021)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole7105683552425769031237
Volume24345181372
Total73460287325629

Vizualizări   522Descărcări   35

Conţinutul numărului de revistă

Criminalistica națională: la răscrucea dintre est și vest 5-8

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.01

CZU: 343.9

Badia Andrian
Noțiuni de „regiune”, „regionalizare”, „regionalism”: interacțiuni semantice și interconexiuni dialectice de conținut 8-17

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.02

CZU: 32:316.42

Beniuc Valentin , Moscviciov Leonid
Abordarea modalităţii de aplicare a legislaţiilor penale internaţionale în cazul minorilor aflați în conflict cu legea 17-19

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.03

CZU: 343.137.5

Bodareva-Solomon Irina
Problema infertilității și reproducerea asistată medical în Republica Moldova. Aspecte medicale, etice și legislative 20-27

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.04

CZU: 612.6:347.6

Gheorghiță Nelu
La răscruce între adopție și fertilizare in vitro, destinația de a fi părinte 28-31

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.05

CZU: 612.6:347.63

Ion Carmen
Cartea albă – prevederi despre inteligența artificială 32-36

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.06

CZU: 004.8

Mateescu Anca Florina
Politica europeană de clemență ca mecanism de protecție a drepturilor și intereselor legitime ale antreprenorilor de bună credință în contextul prevederilor statutului de țară-candidat la aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană 36-41

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.07

CZU: 347.7:339.137

Pîrţac Grigore , Ursu Veaceslav
Instituția competenței generale – o premisă a existenței formei private de apărare a drepturilor civile 41-44

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.08

CZU: 347.95(478)

Prisac Alexandru
Încetarea urmăririi penale : abordări conceptuale 44-53

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.09

CZU: 343.123.3

Secrieru Natalia
Ralierea legislației penale naționale la standardele Uniunii Europene prin prisma acordului de asociere 53-58

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.10

CZU: 341.4:061.1EU

Ursu Veaceslav
Features of the legal regulation of the distribution agreement in foreign countries 58-62

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.11

CZU: 347.44

Arseni Igor
Optimization of the institute of judicial costs in civil proceedings 62-67

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.12

CZU: 347.921.6

Arseni Igor
The parties within the criminal process of proof 68-71

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.13

CZU: 343.1

Tsonku Sanda
Inovațiile la nivel de proces operațional în cadrul IMM-lor producătoare de mobilă 72-75

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.14

CZU: 334.7

Dascaliuc Daniela
Independența economică a Republicii Moldova 75-78

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.15

CZU: 338(478)

Duhlicher Grigore
Modele de afaceri sustenabile: între profit și sustenabilitate 78-83

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.16

CZU: 334.7

Emelian Vitalie
Determinarea eficienței economice a resurselor forestiere prin dezvoltare industrială 83-88

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.17

CZU: 338.45:674

Idriceanu Cătălin Ionel
Perfecționarea sistemului conturilor naționale de sănătate în Republica Moldova 88-106

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.18

CZU: 336.5:614.2(478)

Noviţchii Natalia
Aspecte noi aferente componenței, recunoașterii și evaluării veniturilor și cheltuielilor contractuale 107-115

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.19

CZU: 657.471

Popovici Angela , Băncilă Natalia
Evaziunea fiscală transfrontalieră a corporaţiilor internaţionale: cauze, gestiune, contracarare 116-123

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.20

CZU: 343.359.2

Trofimov Victoria , Mariţ Alexandru
Legal issues and risks associated with implementation of electronic register of human genomic information in Ukraine 123-127

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.21

CZU: 340.6

Martynenko Natalia
Employment in the 21st century – the digital turning point 127-132

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.22

CZU: 331.5

Mashal Lama
Инвестициoнная диплoматия как инструмент экoнoмическoй интеграции 132-138

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.23

CZU: 339.727

Головатая Людмила
Методика определения показателей эффективности реализованной продукции: примеры обновления 139-144

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.24

CZU: 338.31:658

Пармакли Дмитрий
Сравнительный анализ показателей производства пшеницы в Республике Молдова и Республике Беларусь 144-152

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.25

CZU: 330.44:338.436.33

Пармакли Дмитрий , Шафранская Ирина
Manifestarea creativității în procesul activității de învățare a elevilor de vârstă școlară mică 153-157

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.26

CZU: 373.3.091

Bîrgăoanu Claudia I.
G.G. Antonescu anticipează managementul organizației școlare 157-160

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.27

CZU: 37.091

Brînză Ionela
Doliul ca traumă psihologică 160-168

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.28

CZU: 159.96

Cojocaru Aurelia , Braşoveanu Rodion
Capacitatea empatică - componentă fundamentală a structurii relaţionale 168-172

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.29

CZU: 159.942

Creangă (Davidescu) Elena
Analiză comparată a studierii disciplinei dezvoltare personală în Romănia și Republica Moldova 172-177

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.30

CZU: 373.015

Neacșu Elena-Lucreția
Soluții și idei contemporane privind aplicarea cunoștințelor psihologice în procesul judiciar 177-180

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.31

CZU: 340.6

Ostrovari Petru
Autoritarismul digital și cenzura socială în contextul pandemiei COVID-19 180-187

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.32

CZU: 316.77

Potoroacă Mihail , Roșca Tatiana
Itinerarul adolescenței între aspectele psihosociale legate de reîntregirea familiei imigrante din Italia 187-193

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.33

CZU: 314.1:316.356.2

Roșca Tatiana , Tanasiev Doina
Sensul în viață în baza diminsiunilor complexe ale motivației 193-198

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.34

CZU: 316.628

Sturza (Gheorghița) Violina
Intervenția de grup la preșcolarii agresivi 198-202

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.35

CZU: 159.922.7:373.2

Olaru (Tudor) Lăcrămioara-Elena
Eficientizarea capacității de adaptare și funcționare socială a adolescenților utilizatori de instrumente SMART 202-205

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.36

CZU: 316.6

Tudor Gabriel I.
Prevenirea și diminuarea devianţei şcolare prin programe de reabilitare psiho-socială a elevilor 206-210

DOI: 10.52507/2345-1106.2023-1.37

CZU: 37.015.3:316.624

Vîrlan Maria , Dița Marcela