IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-14 09:17
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2024  (1 din 2)40    CZU
 2024  (1 din 2)40    
Nr. 1 40CZU
 2023  (2 din 2)72    
Nr. 2 35CZU
Nr. 1 37CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 2 27CZU
Nr. 1 27CZU
 2021  (2 din 2)72    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 35CZU
 2020  (2 din 2)77    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 40CZU
 2019  (3 din 2)93    
Nr. 3 33CZU
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 26CZU
 2018  (2 din 2)54    
Nr. 2 31CZU
Nr. 1 23CZU
 2016  (3 din 3)41    
Nr. 3 13CZU
Nr. 2 11CZU
Nr. 1 17CZU
 2015  (3 din 3)66    
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 24CZU
Nr. 1 20CZU
 2014  (4 din 3)141    
Nr. Suplim 36CZU
Nr. 3 36CZU
Nr. 2 46CZU
Nr. 1 23CZU
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • B (04.11.2022-04.11.2026)
  • C (09.07.2019-09.07.2021)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole7105663252403668931236
Volume24344151372
Total73460074025408

Vizualizări   1621Descărcări   104

Conţinutul numărului de revistă

Ocupațiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate 5-10

CZU: 347.23

Bîtca Ion , Bancilă Daniel
Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale 10-13

CZU: 347.7

Lupaşco Vera
Teoriile contemporane ale personalității infractorului 14-19

CZU: 343.95

Ostrovari Petru
Caracterul problemelor referitor la procesul de integrare europeană 19-22

CZU: 339.92(478)

Pascalu Ina
Aspecte juridice privind uzul de forţă şi standardul de rezonabilitate 22-31

CZU: 343.6:351.74

Pântea Andrei , Pântea Serghei
Impactul interpretării și aplicării defectuoase a normei privind bănuiala rezonabilă asupra drepturilor persoanei 32-39

CZU: 343.123:341.231.14

Pântea Andrei
Procedura de audiere a martorului în procesul civil din Republica Moldova 39-43

CZU: 347.939(478)

Prisac Alexandru
Acquisul comunitar în ordinea juridică Uniunii Europene 43-47

CZU: 341.2:061.1UE

Toncoglaz Maxim
Rolul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și consecințele juridice ale deciziilor în ordinea juridică internă a statelor membre ale Consiliului Europei 48-51

CZU: 341.645(4)

Toncoglaz Maxim
Analiză panoramică: despre drepturile și obligațiile ce incumbă statelor membre UE privire comparativă: Marea Britanie - România 52-65

CZU: 341.2(410+498)

Zaldea Teodora-Elena
Linguistic features of legal language 65-69

CZU: 81'25:34

Corcodel Svetlana
Premisele economice ale societății informaționale 70-76

CZU: 316.774:339.9

Badera Awawdi , Gribincea Alexandru
Specificul organizării activității financiare în cadrul întrprinderilor autohtone 76-79

CZU: 658.15

Duhlicher Grigore
Evoluția exporturilor Republicii Moldova 79-82

CZU: 339.564(478)

Duhlicher Grigore
Impactul crizei financiar-economice provocate de criza Covid-19 actuală asupra securitătii energetice a UE 82-88

CZU: 620.91(4):339.9

Gribincea Corina , Popescu Maria
Activitatea economică și comercială externă a Republicii Moldova 88-92

CZU: 339.5(478)

Gulca Lilia
Analiza exportului de fructe al Republicii Moldova 92-97

CZU: 338.439.5:634(478)

Şcerbacov Elena
Calitatea ca factor determinant al veniturilor aferente exportului produselor sectorului vitivinicol al Republicii Moldova 97-102

CZU: 339.564:663.2(478)

Timofti Elena , Movileanu Veronica , Memeţ Diana
Motivation of university lecturers and quality at work 103-108

CZU: 378.091

Abu Arar Haila
Global aspects of the transnational corporations’environmental activities 108-113

CZU: 334.7:502/504

Blazhey Iryna
Procedures and strategies of economic terminology translation 113-116

CZU: 81'255.2:33

Corcodel Svetlana
Banking system of Ukraine: current state and development trends 116-122

CZU: 336.71(477)

Drahan Oksana
Financial components in the system of state regulation of agrarian economy in Ukraine 122-129

CZU: 338.439.6(477)

Varchenko Olga , Artimonova Iryna
Investigation of the methodological contexts for systematic assessment of entrepreneurial structures: a safe measurement of the regional approach 129-136

CZU: 334.724.4:332

Vivchar Oksana , Gevko Volodymyr , Redkva Oksana
Стратегия управления человеческими ресурсами в контексте общей стратегии организации 136-139

CZU: 005.95/.96:334.7

Гусейнов Игорь
Роль метода проекта в формировании логических и профессиональных навыков по предмету «Поддержка баз данных» 139-145

CZU: 378.091:004.6

Пасечник Ирина
Парадигма финансовой архитектуры в условиях циклического развития экономики 145-156

CZU: 330.33

Талимова Лязат
Factorii cauzali care afectează dezvoltarea creierului și particularitățile comportamentale și intelectuale a copilului autist 157-160

CZU: 159.922.7

Cojocaru Aurelia , Diţa Maria
Motivația pentru dezvoltarea personala la adolescenți 160-166

CZU: 159.922.8

Cojocaru Aurelia , Panczi Violina
Viziuni constructiviste referitoare la procesele de învăţare şi educaţie 166-172

CZU: 37.0

Creangă (Davidescu) Elena
Statutul profesional al cadrului didactic: personalitate, roluri şi competenţe 172-177

CZU: 37.091

Dodon Daniela
Calitatea interacțiunilor sociale în familia copilului cu afecțiuni neuromotorii 178-184

CZU: 316.644:376.4

Gavriliţă Lucia
Urmările dificultăților psihosociale asupra incluziunii comunitare în cazul adolescentelor imigrante în Italia 184-189

CZU: 316.6:314.15-026.58(450)

Roșca Tatiana , Panczi Violina
Constituente specifice integrării în contextul parcursului identitar al adolescenților imigranți din Italia 189-194

CZU: 316.6:314.15-026.58(450)

Roșca Tatiana
Dimensiuni esenţial-definitorii ale epuizării emoţionale (Burnout) 194-200

CZU: 159.944:331.44

Tintiuc Tatiana
Impactul inteligenței emoționale a asistenților sociali în prestarea serviciilor sociale 200-208

CZU: 159.928:364

Vîrlan Maria , Matran Tatiana
Recenzie la monografia „Dimensiuni psihologice ale reabilitării post accident vascular cerebral” autor Aurelia Glavan, dr. în psihologie 209-210

CZU: 316.614:616.831-005.1-082

Vîrlan Maria