IBN
Закрыть

169Publicaţii

822Descărcări

115401Vizualizări

Sosna Boris
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 113. Publicaţii la conferinţe din RM - 52.
Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 66
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 38
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 45
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2024 - 3

  Гражданское право Республики Молдова. Общая часть: Лица в гражданском праве: Университетский курс
Frunză Iurie
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM,
Chişinău, 2024 / ISBN 978-9975-62-667-5
Disponibil online 29 February, 2024. Descarcări-21. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Гражданское право Республики Молдова: общая теория гражданского права.Университетский курс
Frunză Iurie , Zaharia Serghei , Sosna Boris
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici,
Комрат, 2024 / ISBN 978-9975-83-290-8
Disponibil online 10 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Совершенствование развития конституционных норм социальной защиты в направлении европейской интеграции
Сосна Александр , Сосна Борис , Попушой К.
Институт правовых, политических и социологических исследований, ГУМ
Studii şi cercetări juridice
Partea 7-8. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-727-6.
Disponibil online 10 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 1

  Повышение социальной защиты работников посредством медицинской профилактической деятельности
Сосна Борис , Сосна Александр
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

  Изменение норм регулирующих социальную защиту в процессах европейской интеграции Республики Молдова
Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Modificarea calitativă a normelor ce reglementează munca prin cumul şi protecţiei sociale a salariatului în contextul integrării europene
Sosna Boris1 , Colceanov Vadim2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Curtea de Apel Comrat
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Актуальность и значимость охраны здоровья и безопасности на рабочем месте
Насирли Эмиль1 , Сосна Борис2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Доктринальное суждение и синтез научных работ в области безопасности на рабочем месте
Насирли Эмиль1 , Сосна Борис2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Имплементация международных правовых норм о социальной защите в национальное законодательство
Сосна Борис1 , Насирли Эмиль2
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Европейский Университет Молдовы
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

  Analiza categoriei juridice a securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul spaţiului ştiinţific modern
Sosna Boris , Nasirli Emil
Universitatea de Stat din Comrat
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza categoriei juridice a securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul spaţiului ştiinţific modern
Nasirli Emil , Sosna Boris
Universitatea de Studii Europene din Moldova
State, security and human rights in condition of information society
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cовершенствование правовой защиты охраны здоровья и безопасности труда женщин и лиц с семейными обязанностями
Сосна Борис1 , Насирли Эмиль2
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Școala doctorală Științe Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pазвитие и обеспечение конституционных и социальных прав посредством обучения работников трудовой безопастности
Сосна Борис , Насирли Эмиль
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Studii şi cercetări juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Актуальные аспекты специфики приостановления индивидуальных трудовых договоров с профессиональными спортсменами
Сосна Борис1 , Босый Дмитрий2
1 Комратский государственный университет,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Гарантии социальной защиты конституционных прав профессиональных спортсменов в современных условиях
Сосна Борис1 , Босый Дмитрий2
1 Комратский государственный университет,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Классификация и упорядочивание принципов и направлений правового регулирования в области охраны здоровья и безопасности труда (на примере Республики Молдова и Азербайджанской Республики)
Насирли Эмиль , Сосна Борис
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Нравственные основы применения мер уголовно процессуального пресечения
Арсени Игорь , Сосна Борис
Комратский государственный университет
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5. 2020. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Предотвращение дискриминации в трудовых отношениях в Молдове: теоретические аспекты
Сосна Борис , Тукан Валентина
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Совершенствование законодательства, регулирующего дисциплинарную oтветственность судей
Калистру Вячеслав-Ион , Сосна Борис
Молдавский Государственный Университет
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Стоп пыткам. проведение семинаров в рамках проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток»
Сосна Борис12
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 29

  Cовершенствование законодательства, регулирующего социальную защиту, как одно из необходимых условий европейской интеграции
Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metode proactive în educația pentru drepturile omului
Frunză Iurie , Borşevski Andrei , Sosna Boris
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul pentru Democraţie A.O.,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
Chişinău, 2019 / ISBN 978-9975-72-347-3
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Проблемы правового регулирования международного дистрибьюторского договора
Арсени Игорь , Сосна Борис
Комратский государственный университет
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Seminare privind mecanismele naționale și internaționale de prevenire a torturii
Zaharia Serghei1 , Borşevski Andrei2 , Sosna Boris1
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Institutul pentru Democraţie A.O.
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Административный кодекс Республики Молдова и проблемы применения его отдельных норм
Сосна Борис123 , Мороз Ремус4
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
3 Комратский государственный университет,
4 Прокуратура Хынчештского района
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Виды сроков в гражданском праве и порядок их применения
Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Гражданское общество в Республике Молдова: на пути развития
Сосна Борис
Комратский государственный университет
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Договор купли-продажи недвижимой вещи в процессе строительства: анализ ситуации
Фрунзэ Юрие1 , Сосна Борис1 , Стефу Лилия2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Жалоба в европейский суд по правам человека как средство реализации права на защиту
Сосна Борис
Молдавский Государственный Университет
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Комитет ООН против пыток: рекомендации для Республики Молдова
Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Некоторые достоинства и недостатки Административного кодекса Республики Молдова
Кушнир Валерий , Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-57. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Нормативное регулирование охраны здоровья и безопасности труда
Сосна Борис1 , Стефу Лилия2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  О некоторых проблемах реализации права на свободный доступ к правосудию
Сосна Борис12
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  О некоторых проблемах, возникающих в связи с реализацией права на защиту по дискриминации
Сосна Борис , Мавроди Мария , Михайлова Анна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  О необходимости совершенствования законодательства, регулирующего залог и ипотеку
Сосна Борис123
1 Комратский государственный университет,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Legea şi Viaţa
Nr. 8(332) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Legea şi Viaţa
Nr. 3/1(327) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Определение природы, роли и места решений европейского суда по правам человека в системе источников права Республики Молдова
Сосна Александр1 , Сосна Борис2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Отвественность за правонарушение в сфере жилищного законодательства и применение нормы гражданского права
Фрунзэ Юрие1 , Сосна Борис1 , Стефу Лилия2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ответственность за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
Сосна Борис12 , Мороз Ремус3
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
3 Прокуратура Хынчештского района
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Пенсионное законодательство РМ как основной элемент социальной справедливости требует важных изменений
Султ Георгий , Сосна Борис , Тукан Валентина
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-1565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Применение норм права, регулирующих гражданско-правовую ответственность в свете модернизированного гражданского кодекса Республики Молдова
Фрунзэ Юрие1 , Сосна Борис2
1 Славянский университет, Республика Молдова,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Приостановление действия индивидуального трудового договора с профессиональными спортсменами
Сосна Борис1 , Босый Дмитрий2
1 Комратский государственный университет,
2 Районный суд Кагула
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Проект «все вместе скажем нет пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток»: проведение семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических лечебниц Республики Молдова
Боршевский Андрей1 , Сосна Борис2
1 Институт демократии,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Supremația Dreptului
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Развитие национального законодательства, соответствующего международным нормам по социальной защите
Фрунзэ Юрие , Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-7-3..
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Развитие национального законодательства, соответствующего международным нормам по социальной защите
Фрунзэ Юрие , Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitateși asigurare a parcursului european (Partea a II-a)
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-8-0..
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Совершенствование правового регулирования залога и ипотеки
Мороз Ремус1 , Сосна Борис2
1 Прокуратура Хынчештского района,
2 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Совершенствование правового регулирования принудительного исполнения исполнительных документов
Сосна Борис
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сроки, их виды, правовой статус и значение
Сосна Борис123 , Мороз Ремус4
1 Комратский государственный университет,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
4 Прокуратура Хынчештского района
Legea şi Viaţa
Nr. 10(334) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сроки, предусмотренные законами РМ , и их виды
Сосна Борис1 , Мороз Ремус2
1 Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований,
2 Прокуратура Хынчештского района
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38_RO) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 22

  Cовершенствование законодательства, регулирующего социальную защиту, как одно из необходимых условий европейской интеграции
Сосна Борис
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 170