IBN
Закрыть

172Publicaţii

366Descărcări

83229Vizualizări

Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 19Creşterea economică în condiţiile globalizării19Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации12Ştiinţă, educaţie, cultură 11Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике9Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei6Strategii şi politici de management în economia contemporană6Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale5Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice5Ştiinţă, educaţie, cultură5Ştiinţă, Educaţie, Cultură3Strategii și politici de management în economia contemporană3Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ2Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice2Economie2Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE2Știință, educație, cultura2Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației2Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale1Economie. 1Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale1Dunărea – Nistru: Anuar 1Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale1Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны1Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică1Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării1Modern Trends in the Agricultural Higher Education1
Parmacli Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 126. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 24
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 19
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 99
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5

2023 - 18

Оценка динамики производства винограда в АТО Гагаузия
Пармакли Дмитрий , Кара Сергей
Комратский государственный университет
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examples of assessing types of reproduction agricultural products in ATU Gagauzia
Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana , Todorici Ludmila
Comrat State University
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological features of dynamics analysis sunflower production
Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana , Todorici Ludmila
Comrat State University
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности оценки финансовых показателей деятельности предприятий в динамике
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности проведения сравнительного анализа на сельскохозяйственных предприятиях
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of grape production dynamics in the autonomous territorial unit of Gagauzia
Parmakli Dmitrii , Kara Serghei
Comrat State University
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ключевой показатель деловой активности сельскохозяйственных предприятий
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика определения показателей эффективности реализованной продукции: примеры обновления
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика оценки динамики производимой продукции в зонах неустойчивого земледелия
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Кураксина Светлана , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические особенности анализа динамики производства подсолнечника
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul I. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-20-8.
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка типов воспроизводства продукции в сельскохозяйственных организациях
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Плодоводство – перспективная отрасль в сельском хозяйстве АТО Гагаузия
Пармакли Дмитрий , Кураксина Светлана
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примеры оценки типов воспроизводства сельскохозяйственной продукции в АТО Гагаузия
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul I. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-20-8.
Disponibil online 6 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прогнозирование финансово-экономических показателей деятельности предприятий с использованием графиков
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ показателей производства пшеницы в Республике Молдова и Республике Беларусь
Пармакли Дмитрий1 , Шафранская Ирина2
1 Комратский государственный университет,
2 Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегические задачи по повышению конкурентоспособности и валовой эффективности сельского хозяйства Республики Молдова на пути в членство Европейского Союза
Попа А.1 , Пармакли Дмитрий2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая оценка базовых показателей эффективности использования земли в сельском хозяйстве АТО Гагаузия
Пармакли Дмитрий , Кара Мария , Кураксина Светлана
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая оценка эффективности возделывания кукурузы в условиях АТО Гагаузия
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 13

Особенности анализа показателей развития птицеводства в динамике
Пармакли Дмитрий , Кара Алла
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the business activity of the enterprise
Parmakli Dmitrii , Todorici Ludmila
Comrat State University
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some features of application of graphs in economic research
Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana
Comrat State University
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Горох – важная культура в структуре посевных площадей
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование среднегодовых скользящих показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий
Влайков Захарий , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 7 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности применения графиков в экономических исследованиях
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности проведения сравнительного анализа на сельскохозяйственных предприятиях
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3526-4-2..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основополагающий принцип обеспечения расширенного воспроизводства на предприятиях
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Кураксина Светлана , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности расчетов предельной прибыли товарной продукции
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3526-4-2..
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка деловой активности предприятия
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема голода - глобальная проблема человечества
Дудогло Николай , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 7 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прогнозирование экономических показателей методом экстраполяции
Чувальская Наталья , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-055-3.
Disponibil online 7 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тренды в графическом методе исследований
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3526-4-2..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Анализ состояния возделывания винограда в АТО Гагаузия
Пармакли Дмитрий , Кара Сергей
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу расчетов эффективности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тип воспроизводства в сельском хозяйстве: методика оценки
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу сравнительной оценки финансовых показателей деятельности предприятий в динамике
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты научного исследования производства и реализации сельскохозяйственной продукции в динамике,
Пармакли Дмитрий1 , Катан Петр2 , Запша Галина3
1 Комратский государственный университет,
2 Европейский Университет Молдовы,
3 Одесский государственный аграрный университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На пути развития творческой активности студентов
Пармакли Дмитрий , Кураксина Светлана , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Налогообложение аграрных предприятий: практика Украины и зарубежные тренды
Пармакли Дмитрий1 , Бахчиванжи Людмила1 , Барбинягра А.2
1 Комратский государственный университет,
2 Одесский государственный аграрный университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка состояния продуктивности земли в сельском хозяйстве АТО Гагаузия и Княгиниского района Нижегородской области
Пармакли Дмитрий1 , Шавандина И.2
1 Комратский государственный университет,
2 ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка состояния производства зерна в АТО Гагаузия
Кураксина Светлана , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процентиль – малоизвестный показатель в отечественной экономической литературе
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные методические подходы расчета эффективности товарной продукции
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансовое состояние предприятия: оценка и обоснование резервов роста
Тодорич Людмила , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность использования земли как индикатор уровня хозяйствования на предприятиях сельского хозяйства
Пармакли Дмитрий , Кураксина Светлана
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 20

Methodology for analysis of the dynamics of crop production (on the example of Khmelnitsky region, Ukraine)
Parmakli Dmitrii1 , Zelensky Viktor2 , Zelenskiy Andrey2
1 Comrat State University,
2 State Agrarian and Engineering University in Podilia
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(7) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana , Bessarab Irina
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Bessarab Irina , Parmakli Dmitrii , Dudoglo Tatiana
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Буджакская степь – зона неустойчивого земледелия
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа
Пармакли Дмитрий , Тодорич Татьяна , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу расчетов производственной и операционной эффективности деятельности предприятий
Дудогло Татьяна , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 172