IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-20 19:08
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2023  (2 din 2)35    CZU
 2023  (2 din 2)72    
Nr. 2 35CZU
Nr. 1 37CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 2 27CZU
Nr. 1 27CZU
 2021  (2 din 2)72    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 35CZU
 2020  (2 din 2)77    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 40CZU
 2019  (3 din 2)93    
Nr. 3 33CZU
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 26CZU
 2018  (2 din 2)54    
Nr. 2 31CZU
Nr. 1 23CZU
 2016  (3 din 3)41    
Nr. 3 13CZU
Nr. 2 11CZU
Nr. 1 17CZU
 2015  (3 din 3)66    
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 24CZU
Nr. 1 20CZU
 2014  (4 din 3)141    
Nr. Suplim 36CZU
Nr. 3 36CZU
Nr. 2 46CZU
Nr. 1 23CZU
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • B (04.11.2022-04.11.2026)
  • C (09.07.2019-09.07.2021)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole6705153112293865031197
Volume23329401363
Total69354825124301

Vizualizări   868Descărcări   91

Conţinutul numărului de revistă

Cesibilitatea dreptului de uzufruct 5-7

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.01

CZU: 347.252

Bîtca Ion
Apărătorii drepturilor omului în Republica Moldova 8-13

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.02

CZU: 342.72/.73(478)

Catan Anastasia
Dimensiuni teoretico-filosofice ale noțiunii de libertatea de conştiinţă 13-19

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.03

CZU: 342.731

Cuşmir Marcel , Sedleţchi Nicolae
Corelarea legislației penale autohtone cu poblemele de bioetică 19-23

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.04

CZU: 343.2:614.253

Cuciurcă Angela
Cercetările bioetice prin prisma reglementărilor europene și naționale 24-27

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.05

CZU: 340.13:17

Cuciurcă Angela , Pîrţac Grigore
Suportul juridico-legal de funcţionare a Uniunii Europene 27-34

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.06

CZU: 341.24:061.1EU

Juc Victor , Diacon Maria , Catan Anastasia
Unele obiective actuale și rolul principal al psihologiei judiciare în societatea modernă 35-40

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.07

CZU: 340.6

Ostrovari Petru
Procedura autorizării testării integrității profesionale și aprecierea rezultatului testului de ingritate profesională 40-43

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.08

CZU: 347.91./95

Prisac Alexandru
Republica Moldova: aspecte fiscale favorabile investitorilor din România și nu numai 43-47

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.09

CZU: 336.22(478)

Sasu Horațiu
Evoluţia incriminării infracţiunilor de corupţie: din cele mai vechi timpuri până în prezent 48-51

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.10

CZU: 343.352

Soroceanu Igor
Importanța procesului electoral în cadrul statului democratic 52-57

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.11

CZU: 32:342.8

Sprincean Serghei , Pîrţac Grigore , Mihalaş Victoria
Aspecte privind rolul organizației națiunilor unite în calitate de instituție principală în soluționarea diferendelor internaționale 58-63

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.12

CZU: 341.123

Zaharia Virginia , Frunze Ion
Уголовная ответственность за нарушение равноправия граждан в Украине и Молдове: компаративистский подход 63-68

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.13

CZU: 343.4

Панькевич Василий
Turismul – factor de relansare a economiei naționale 69-72

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.14

CZU: 338.48

Duhlicher Grigore
Stabilitatea prețurilor – obiectiv macroeconomic major 72-75

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.15

CZU: 338.5

Duhlicher Grigore
The United Kingdom and the European Union and their post-Brexit trade in heavy conventional weapons 76-79

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.16

CZU: 327:341.678

Čech Ľubomír
The role of auditing procedures in the analysis of the motivation system of the enterprise (On the example of small and medium-sized wineries of ATU Gagauzia) 80-87

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.17

CZU: 657.6:658(478-29)

Muska Snezhana
Organizational and legal foundations of the impact of criminal activity on the economic security of business structures in transformational conditions 87-93

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.18

CZU: 343.232.33:351.338.22

Vivchar Oksana , Redkva Oksana , Shatarskyi Artur
Особенности сравнительного анализа эффективности использования земли на предприятиях сельского хозяйства 93-99

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.19

CZU: 332.3:658:63

Дудогло Татьяна , Бессараб Ирина
Развитие прибрежного туризма средиземного моря в Турции 99-107

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.20

CZU: 338.48(560)

Грибинча Корина , Караджова Светлана
Методические аспекты научного исследования производства и реализации сельскохозяйственной продукции в динамике, 107-113

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.21

CZU: 338.43:001.8:633.1

Пармакли Дмитрий , Катан Петр , Запша Галина
Анализ состояния возделывания винограда в АТО Гагаузия 113-125

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.22

CZU: 338.43:634.8(478)-29

Пармакли Дмитрий , Кара Сергей
Налогообложение аграрных предприятий: практика Украины и зарубежные тренды 125-132

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.23

CZU: 351:338.482

Пармакли Дмитрий , Бахчиванжи Людмила , Барбинягра А.
Госуарственное стратегическое управление инновационными трансформациями: теоретико-концептуальный и организационный аспект 133-141

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.24

CZU: 338.2:001.895

Сакович Василий
Factorii implicaţi în formarea comportamentului adictiv la preadolescenți 142-146

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.25

CZU: 159.922.7:613.83

Abraham Pavel , Diţa Maria
Profilaxia narcomaniei în vârsta preadolescentă 146-151

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.26

CZU: 159.922.7/.8:613.83

Abraham Pavel , Vîrlan Maria
Importanța rolurilor familiale în contextul educației parentale pozitive 151-154

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.27

CZU: 37.018.1

Ceban Veronica
Conflicte și manipulare emoțională în cuplul marital 154-158

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.28

CZU: 159.942

Cojocaru Aurelia
Impactul psihoemoțional al educației moral-religioase în cadrul familiei, școlii și bisericii 158-163

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.29

CZU: 37.017.93

Cojocaru Aurelia , Braşoveanu Rodion
Gândirea ca atitudine mentală pozitivă 163-167

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.30

CZU: CZU159.955

Creangă (Davidescu) Elena
Vagabondul – personalitate deviantă 167-171

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.31

CZU: 316.624

Diţa Maria , Olaru (Tudor) Lăcrămioara-Elena
Sindromul burnout la personalul medical 171-179

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.32

CZU: 159.944:614.253

Groza (Verdeş) Angela , Cotelea (Grati) Lilia
Cadrul conceptual – fenomenologic al consilierii familiei 179-186

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.33

CZU: 37.015.3

Micleuşanu Zinaida
Influența convingerilor asupra libertății și dezvoltării personale 186-191

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.34

CZU: 159.923

Panczi Violina
Cugetări psihologice asupra semnificației locului de origine și al apartenenței ca referințe identitare de valoare 191-196

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.35

CZU: 159.9.07

Roșca Tatiana
Expresia vulnerabilității în cazul adolescenților moldoveni imigranți din Italia 197-201

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.36

CZU: 159.922.8

Roșca Tatiana , Negrea Adelina
Human resources management 201-206

DOI: 10.52507/2345-1106.2021-2.37

CZU: 005.95/.96

Lavallee Sylvie , Andon Ala