IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-06 07:34
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)27
  2021  (2 din 2)72
  2020  (2 din 2)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole571260074113045513198
Volume20223541024
Total59128242812328

Vizualizări   1059Descărcări   100

Conţinutul numărului de revistă

Percheziţia informatică – procedeu probatoriu pentru descoperirea, identificarea şi strângerea probelor stocate într-un sistem informatic

5-10

CZU: 343.98:004

Buneci Bogdan

Executarea mandatului de supraveghere tehnică

11-14

CZU: 343.98

Buneci Petre

Conceptul şi determinarea criminalitatăţii internaţionale

14-19

CZU: 343.9

Ceban Cristina , Popovici Mihai-Claudiu

Reglementări vizând protecţia stratului de ozon şi lupta contra efectului de seră

20-24

CZU: 349.6:504.06

Ceban Cristina , Triboi-Mihăiță Cristinel

Personalitatea răspunderii penale în dreptul penal român

25-30

CZU: 343.1(498)

Duvac Constantin

Politica de extindere a Uniunii Europene şi politica europeană de vecinatate

30-34

CZU: 327

Frunze Ion , Ticu Ioan

 Protecția tinerilor în legislația internațională

34-38

CZU: 341.231.14

Guja Alexandru

Avocatul – cel chemat în ajutor

39-47

CZU: 347.965

Hotca Mihai Adrian

Respectarea drepturilor omului și a statului de drept - valoare fundamentală a Uniunii Europene

48-53

CZU: 341.231.14

Pîrţac Grigore , Țurcanu Alina

Contractul de credit bancar

53-56

CZU: 347.457

Slutu Nicolae , Prodan Svetlana

Назначение адвоката ответчику, место жительства которого неизвестно

57-61

CZU: 347.965

Арсени Игорь

Изменение менталитета как необходимая предпосылка противодействия пыткам

61-67

CZU: 343.255

Рапопорт Анатолий , Боршевский Андрей , Сосна Александр

Административный кодекс Республики Молдова и проблемы применения его отдельных норм

67-72

CZU: 342.9(478)

Сосна Борис , Мороз Ремус

Esența economică și tipologia strategiilor operaționale ale întreprinderii din industria farmaceutică

73-81

CZU: 615.1

Barbilian Gh. Adrian , Rusu Vasilica

Previziunea perfecționării cunoștințelor în spațiul universitar

81-85

CZU: 378.4

Abu Arar Haila

Perfecționarea sistemului de management în cadrul întreprin-derii în condițiile situațiilor atipice

86-92

CZU: 658:005

Şargu Lilia

Regional economic development and security in the context of Danube region strategy

92-96

CZU: 339.92(282.243.7)

Golovataya Lyudmila , Andreeva Tatiana , Duhlicher Grigore

A managers’ conflict between the organizations security and safety

96-100

CZU: 005

Leck Hod , Sirota Julia

Analysis of the food security through the prism of the self-insurance level of the Republic of Moldova

100-102

CZU: 338.439.6(478)

Şcerbacov Elena

Совершенствование качества и конкурентоспособности образовательных услуг на примере Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации

103-109

CZU: 378.4(470+571)

Валеева Юлия

Урбан-туризм как самостоятельное инновационное направление в международном туризме Молдовы

109-114

CZU: 338.48(478)

Кротенко Ирина , Жигарева Елена

Сравнительный анализ состояния производства продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдове

114-121

CZU: 338.43(478)

Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна , Есбулатова А. , Аринкин Е.

Состояние и динамика развития рынка международных туристических услуг Одесского региона Украины

122-128

CZU: 338.48(477)

Уханова И. , Козак Ю.

Modelarea comportamentului adolescenților abuzați

129-138

CZU: 159.922.7

Cojocaru Aurelia , Panczi Violina

Factorii de influenţă a nivelului de autoeficacitate personală

138-145

CZU: 159.923

Creangă (Davidescu) Elena

Strategii aplicative axate pe dezvoltarea personală a elevilor din ciclul gimnazial

145-151

CZU: 373.015

Creangă (Davidescu) Elena , Măligă Doina

Particularitățile psihologice ale vârstnicilor

151-153

CZU: 316.6

Diţa Maria , Leu Natalia

Determinarea semnului ascendentului prin cercetarea morfologică a aspectului omului

154-162

CZU: 159.923.4/.6:133.52

Iordachi Sergiu

Angajarea în viața de cuplu a tinerilor în dependență de valorile acestora

162-166

CZU: 316.356.2

Perjan Carolina , Popescu Cristina

Rezolvarea situațiilor conflictuale în mediul educațional

166-169

CZU: 316.6:37.0

Rusnac Valentina

Educația morală

170-174

CZU: 37.034

Rusu Paraschiva Rodica

Formarea stereotipurilor de gen și impactul asupra societății

174-177

CZU: 305

Stavila Alina

Brandingul personal ca dimensiune a succesului profesional al cadrelor didactice

178-181

CZU: 37.091

Tintiuc Tatiana

Особенности образа «я» современных солдат-срочников

182-185

CZU: 159.923-057.36

Гаврилюк Ана , Краева А.