IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-04 16:45
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2023  (2 din 2)35    CZU
 2023  (2 din 2)72    
Nr. 2 35CZU
Nr. 1 37CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 2 27CZU
Nr. 1 27CZU
 2021  (2 din 2)72    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 35CZU
 2020  (2 din 2)77    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 40CZU
 2019  (3 din 2)93    
Nr. 3 33CZU
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 26CZU
 2018  (2 din 2)54    
Nr. 2 31CZU
Nr. 1 23CZU
 2016  (3 din 3)41    
Nr. 3 13CZU
Nr. 2 11CZU
Nr. 1 17CZU
 2015  (3 din 3)66    
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 24CZU
Nr. 1 20CZU
 2014  (4 din 3)141    
Nr. Suplim 36CZU
Nr. 3 36CZU
Nr. 2 46CZU
Nr. 1 23CZU
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • B (04.11.2022-04.11.2026)
  • C (09.07.2019-09.07.2021)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole6705091312281065031197
Volume23327151363
Total69354184624173

Vizualizări   1500Descărcări   36

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-6
FELICITARE Premiul la nominalizarea „Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor” (în domeniul ştiinţelor sociale şi economice) la USEM 8-10
Sedleţchi Iurie
Integrarea europeană – obiectiv strategic ireversibil al Republicii Moldova 11-13

CZU: 327(478+4)

Pîrţac Grigore
Dezvoltarea managementului resurselor umane în condiţiile creării societăţii cunoaşterii 14-20

CZU: 005.95/.96

Şuşu-Ţurcan Aurelia , Sedleţchi Nicolae
К оцениванию динамики финансирования научно-технической деятельности (НИР) в Украине в 2013-2014 гг. 20-26

CZU: 336.531.2:001.89(477)

Bulkin Igor
Educational cloud computing: applications and prospects 26-35

CZU: 378.147:004.75(549.1)

Manzoor A.
Социальные инновации в развитии экономики Украины 35-39

CZU: 001.895:338.22(477)

Cernenco S.
Программа реиндустриализации Новосибирской области: создание компонентов экономики знания как фактор развития инновационного сектора экономики 39-47

CZU: 332.1(470.21)

Унтура Г.
Teachers’ competencies for diversity education and their developing in training courses 47-55

CZU: 371.13(477)

Nesterenko G.
Analiza componentei demografice a potenţialului ştiinţific al Republicii Moldova. Articol de sinteză. 56-69

CZU: 331.108:001.89(478)

Şuşu-Ţurcan Aurelia
Estimation of underground economy using natural-valoric inter-branch balances 69-77

CZU: [330.101.541+338.27](478)

Ganciucov Valentina , Gutium Tatiana , Ceban Alina
Tendinţele de bază ale dezvoltării sectorului IMM-urilor în Republica Moldova prin prisma activităţilor economice 77-87

CZU: 334.012.63/.64:338(478)

Novac Alexandra , Ghiţiu Lilia
Типологические аспекты совершенствования сравнительного микроэкономического анализа 87-95

CZU: 005.52:005.33:658.14/.17

Щербатюк Василий
Procedura de înaintare a plângerilor individuale în faţa Comitetului pentru Drepturile Omului 96-102

CZU: 341.231.4(4)CEDO

Gîrleanu Lidia , Trifan V.
Система принудительного исполнения судебных решений нуждается в изменении 103-109

CZU: 347.952(478)

Сосна Борис , Pascalu Ina
Elements of formation and developement of Labour Law 110-114

CZU: 349.22:331.106(498+478)

Vieriu Eufemia , Suşchevici Daria
Victimizarea feminină sexuală raportată – vârful Iceberg-ului. 115-118

CZU: 343.541

Cheianu Silvia , Mocanu L.
Aspecte generale privind criminalul de drog din perspectiva psihologică 118-123

CZU: 343.575(478)

Cheianu Silvia
Les technologies de l'information et de la communication (tic) et la compétence réceptive, le cas des apprenants de l'alliance française de Tirana 124-132

CZU: 37.02:004

Toro Elona
A study of structural variation in phraseological units in English and Albanian 132-137

CZU: 811.111'373.7+811.18'373.7

Vora Rovena
Originea română “ BAIA” 137-143

CZU: 811.135.1'373.6

Rusnac George
Recenzii 144-145

CZU: 001.895:005

Cerinţe de prezentare a articolelor ştiinţific 146-147
Regulamentul cu privirea la recenzarea articolelor stiintifice 148-150