Aspecte ale educaţiei artistico-plastice în context curricular
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
83 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-08 16:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:73/76 (1)
Основы образования. Теоретические основы. Философские основы и др. (1493)
Пластические искусства (168)
Рисование и черчение. Дизайн. Декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы (429)
Живопись (848)
Графические искусства. Графика. Гравюра (1303)
SM ISO690:2012
ŢÂGULEA, Ion. Aspecte ale educaţiei artistico-plastice în context curricular. In: Vector European. 2018, nr. 2, pp. 142-145. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Aspecte ale educaţiei artistico-plastice în context curricular

Aspects of artistical-art education in curriculum context


CZU: 37.016:73/76
Pag. 142-145

Ţâgulea Ion
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 iunie 2019


Rezumat

Articolul vizează problemele organizării și conținutului curriculumului, privind educația artistico-pălastică în clasele primare, școala generală la etapa actuală a dezvoltării societății.

The problems of the organization and content of the curriculum on the artistic education in the primary classes, the general school, at the present stage of the development of society.

Cuvinte-cheie
curriculum, educaţie, concept, legităţi, obiective.,

curriculum, education, concept, laws, objectives