IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-27 10:48
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2024  (1 din 2)40    CZU
 2024  (1 din 2)40    
Nr. 1 40CZU
 2023  (2 din 2)72    
Nr. 2 35CZU
Nr. 1 37CZU
 2022  (2 din 2)54    
Nr. 2 27CZU
Nr. 1 27CZU
 2021  (2 din 2)72    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 35CZU
 2020  (2 din 2)77    
Nr. 2 37CZU
Nr. 1 40CZU
 2019  (3 din 2)93    
Nr. 3 33CZU
Nr. 2 34CZU
Nr. 1 26CZU
 2018  (2 din 2)54    
Nr. 2 31CZU
Nr. 1 23CZU
 2016  (3 din 3)41    
Nr. 3 13CZU
Nr. 2 11CZU
Nr. 1 17CZU
 2015  (3 din 3)66    
Nr. 3 22CZU
Nr. 2 24CZU
Nr. 1 20CZU
 2014  (4 din 3)141    
Nr. Suplim 36CZU
Nr. 3 36CZU
Nr. 2 46CZU
Nr. 1 23CZU
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • B (04.11.2022-04.11.2026)
  • C (09.07.2019-09.07.2021)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole7105606562388368931236
Volume24342481371
Total73459490425254

Vizualizări   1343Descărcări   58

Conţinutul numărului de revistă

Unele aspecte și perspective ale învățământului superior contemporan în contextul dezvoltării serviciului public în Republica Moldova 4-9

CZU: 378.014:351.851

Rusu Victor , Cerba Valeriu
Asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor în legislaţia românească 10-16

CZU: 343.3/.7(498)

Buneci Petre , Buneci Bogdan
Применение законодательства, регулирующего дисциплинарную ответственность судей, прокуроров и полицейских 17-23

CZU: 347.963/.99+351.74

Сосна Александр , Мороз Ремус
Profilul psihocomportamental şi integrarea socială a infractorului minor 24-27

CZU: 343.224.1

Ostrovari Petru , Baltaga Victor
Продвижение прав и свобод человека неправительственными организациями в Республике Молдова 28-34

CZU: 342.72/73:061.2(478)

Сосна Борис , Catan Anastasia
Formele pluralităţii de infracţiuni 35-39

CZU: 343.3/.7

Stoian Anca-Iulia
Unele aspecte privind derapajul de la statul de drept 40-43

CZU: 340.13

Pîrţac Grigore , Pascalu Ina
Особенности заключения и прекращения индивидуальных трудовых договоров с педагогическими работниками 44-49

CZU: 349.22:37091

Петров Владимир , Жосан Дорин
Документальное оформление и порядок оплаты служебных командировок 50-59

CZU: 31.346

Щербатюк Василий
Aspectele securităţii alimentare a Republicii Moldova 60-63

CZU: 51.778(478)

Şcerbacov Elena
Принципы публично-управленческой деятельности в туристско-рекреационной сфере региона 63-66

CZU: 351:338.482

Dobrianskaia Natalia , Лебедева Вера , Лазука Е.
Securitatea economică a Republicii Moldova: amenințări și perspective 67-70

CZU: 351.86(478)

Daniliuc Aliona
Information Interoperability in Defense System 71-74

CZU: 004.056:351.86

Grecu Mihai , Datel Vratislav
Особенности формирования логистической системы в транзитивной структуре обмена в экономике регионов 75-80

CZU: 330.42

Халилов А.
Стратегия национальной безопасности США: уроки для регионов с переходной экономикой 80-85

CZU: 338.2

Кротенко Юрий , Кротенко Ирина
Малое предпринимательство в Украине и Молдове: перспективы трансграничного сотрудничества 86-90

CZU: 334.713(477+478)

Шевченко-Перепёлкина Р.
Конкурентоспособность продукции предприятий виноградно-винодельческой отрасли и методика их оценки 91-95

CZU: 339.137.2+663.2/.3

Николюк Е. , Левчук Ю. , Долинская Е.
Aspecte psihologice a coabitării consensuale 96-99

CZU: 316.356.2

Roșca Tatiana
Consilierea carierei profesionale 99-106

CZU: 37.04:316.61

Cojocaru Aurelia
Necesitatea dezvoltării abilităţilor sociale pentru comunicarea cooperantă 113-116

CZU: 316.77

Creangă (Davidescu) Elena
Unele aspecte actuale de formare a conceptelor științifice despre lume la studenți 117-119

CZU: 378.015:001

Ţâgulea Ion
Competențele psihologului specializat în psihologia muncii şi organizaţională 120-125

CZU: 159.9+316.334.2

Ghiban Alina-Mihaela
Dimensiunile mediului familial şi rolul acestuia asupra conduitelor juvenile 125-128

CZU: 316.356.2

Diţa Maria