IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)68
  2020  (2 din 2)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole54022330684705203167
Volume1920017938
Total5592433239408

Vizualizări   1229Descărcări   24

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-5
Показатели характеризующие инновационный потенциал и инновационную активность 6-11

CZU: 001.895:338

Цуркан (Шушу) Aурелия
Анализ причин возникновения конфликта, истоки и перспективы разрешения приднестровского конфликта 11-20

CZU: 323.2(478)+327.7+341.62

Cerba Valeriu
Despre gândirea economică şi ştiinţa economică 20-24

CZU: 330.8

Corcodel Svetlana , Corcodel Artur , Oriol Irina
Les risques professionnels au sein des EHPAD de France 25-31

CZU: 331.461(44)

Garabajii Ecaterina
Возможности использования механизмов государственно- частного партнерства для развития научного и инновационного потенциала Украины 31-34

CZU: 001.895:338.22(477)

Samoilikov Alexei
Schimbarea condiţiilor pentru implementarea inovaţiilor în Republica Moldova în percepţia antreprenorilor 34-39

CZU: 001.895:334.7.012.63/.64(478)

Maier Lidia
Aspecte din rezultatele activităţii sistemului bancar 39-47

CZU: 336.713(478)

Morozniuc Ion , Colesnicova Tatiana
Aspecte din domeniul businessului moldovenesc 47-52

CZU: 330.322.1:338(478)

Morozniuc Ion , Colesnicova Tatiana , Iaţişin Tatiana
Impactul costurilor serviciilor medicale asupra activităţii instituţiilor medicosanitare 52-55

CZU: [614.2+368.9.06](478)

Copăceanu Cristina
Integrarea financiară europeană a Republicii Moldova 55-58

CZU: 338(478):339.923:061.1EU

Duhlicher Grigore
Влияние инновационной политики и научно-технологического потенциала на экономическое развитие государств 58-67

CZU: 001.895:338.1(478)

Шаргу Лилия , Грибинча Александр , Тодорова Людмила
Controlul aplicării normelor în cadrul organizaţiei internaţionale a muncii 68-71

CZU: 341.1/.8:331.91

Larion Alina-Paula
Sistemul OSCE de prevenire a conflictelor şi de management al crizelor postconflictuale: avantaje şi oportunităţi 71-74

CZU: 327.56+341.1/.8

Chirtoacă Natalia , Mătăşel Alina
Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state: de la cadrul legislativ la practica internaţională 74-77

CZU: 341.1/.8

Mătăşel Adrian
Caracterul revocabil al testamentului şi incidentele jurisprudenţiale 77-80

CZU: 347.67

Bănărescu Iulia
Viciile de consimţământ în materia testamentului 81-85

CZU: 347.67

Bănărescu Iulia
Eroarea de drept şi cunoaşterea antijuridicităţii faptei infracţionale 85-90

CZU: 343.2.01

Mariţ Alexandru
Cunoaşterea şi previzibilitatea legii penale 90-93

CZU: 343.2.01

Mariţ Alexandru
Conceptualizarea corupţiei prin prisma reglementărilor națonale si internaționale in contextul integrării în spațiul european 93-95

CZU: 343.352(478+100)

Prodan Svetlana
Характеристика Судебной реформы 60-х годов XIX века в Бессарабии 96-101

CZU: 34(478)(091)"XVIII"

Боршевский Андрей , Сосна Борис
Unele consideraţii cu privire la excepţia de la prezumţia proprietăţii în cazul posesiei bunurilor furate, pierdute sau ieşite din posesie fără voia posesorului, a banilor şi a titlurilor de valoare la purtător 101-107

CZU: 347.2(478)

Bîtca Ion , Curarari V.
Vinovăţia sub formă de intenţie 107-110

CZU: 343.21(478)

Mîţu Serghei
Retenţia - mod de garantare a executării obligaţiilor 111-114

CZU: 347.466(478)

Şaptefraţi Cristian
Conflictele asimetrice îngheţate euroasiatice 115-118

CZU: 327.5

Vieriu Eufemia
Les mecanismes de lexicalisation semantique des adjectives 119-122

CZU: 81'367.62

Cubreacov Natalia
Aspecte ale tipologiei predicatului în limba română 122-125

CZU: 811.135.1'367.332.7

Dodon Eugenia
Expresivitatea umorului american şi a celui englez 126-129

CZU: 811.111:82-7.09

Gîncu Irina
Titlul – componentă de bază a textului 129-132

CZU: 801.82

Bîrca Valentina , Dodon Eugenia
Деловые медиа Украины в контексте евроинтеграционных процессов 133-137

CZU: [327+070.19](477+4)

Dudcenko Ludmila
Украина-Европа, Украина-Россия: освещение в украинских и российских СМИ 138-144

CZU: [327+070.19](477+470)

Koziri Iulia
Noile tehnologii media şi invaţamântul jurnalistic. Cum sa faci faţă provocării? 144-147

CZU: 378.02:070.19

Enachi Valentina
Расплата за европейский выбор: медиа сумщины в процессе информационной войны 148-152

CZU: 32.019.51:37(477)

Gavriliuk Inna
Научное наследие М.В.Ломоносова как один из источников ноосферных представлений 153-156

CZU: 001(470)(092)

Kozikov Ivan , Стан Валентина
Доверие как основа социальной сплоченности общества: статистические показатели 156-161

CZU: 316.334.2(477)

Гриненко А. , Кирилюк Владимир
Зарубежный опыт в построении моделей компетенций hr-специалистов 161-168

CZU: 331.108.4:005.322.1(100)

Zaharcenko Iaroslav