IBN
Закрыть

49Publicaţii

1816Descărcări

30648Vizualizări

Creangă (Davidescu) Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 4. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 8

Capacitatea empatică - componentă fundamentală a structurii relaţionale
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de luare a deciziilor, pe înțelesul cadrelor didactice
Creangă (Davidescu) Elena1 , Nahaba Lilia2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(140) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile competenţelor sociale necesare studentului contemporan
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
/ 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele procesului de construcție a brandingului în mediul educațional
Creangă (Davidescu) Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(137) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medical waste record and neutralization management
Creangă (Davidescu) Elena
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 14. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-180-25-2.
Disponibil online 21 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stima de sine ca dimensiune fundamentală a managerilor rezilienți
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The factors that determine the consumer's choice of medical services
Creangă (Davidescu) Elena , Biniuc Dumitru
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 14. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-180-25-2.
Disponibil online 21 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of managers in the promotion of mental health in pre-university education institutions
Creangă (Davidescu) Elena
Academy of Music, Theater and Fine Arts
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 14. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-180-25-2.
Disponibil online 21 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Eficienţa didactică ca realitate complexă în contextul competențelor sociale
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contexte actuale privind protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi
Bălan Valeria , Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile stării de bine în școală: componente și indicatori
Creangă (Davidescu) Elena
Institutul de Formare Continuă
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-6-4.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-34. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile copilului cu dizabilităţi prin prisma protecţiei juridico-sociale şi speciale
Javerdan Tatiana , Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea formării competențelor sociale la cadrele didactice în contextul dezvoltării profesionale continue
Creangă (Davidescu) Elena1 , Nahaba Lilia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(135) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul profesional al cadrului didactic: personalitate, roluri și funcții
Creangă (Davidescu) Elena , Lungu Natalia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 May, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea competenței de comunicare pentru rezolvarea conflictelor
Creangă (Davidescu) Elena1 , Nahaba Lilia2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(136) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Abordări esențiale privind stimularea motivaţiei de învăţare la elevi
Creangă (Davidescu) Elena12
1 Institutul de Formare Continuă,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Clubul PAIDEIA altfel: provocări și soluții pentru învățarea online
Chişinău: "Bons Offices" SRL, 2021. ISBN 978-9975-3013-3-6)..
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștientizarea nevoilor personale prin practicile „MINDFULNESS”
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea ca atitudine mentală pozitivă
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective inovatoare ale instruirii asistate de calculator în învăţământul superior
Creangă (Davidescu) Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstrucţia triadei predare – învăţare – evaluare în contextul umanizării profesorului
Creangă (Davidescu) Elena
Institutul de Formare Continuă
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a IX-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-3-3.
Disponibil online 29 February, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţii psihopedagogice ale noţiunii de „interes”
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorization of relational competence in the formation of the Social Pedagogues
Creangă (Davidescu) Elena
Institute of Continuous Formation
Individual, family, society – contemporary challenges
2021. București, România. ISBN (pdf) 2344-2824.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Managementul dezvoltării carierei profesionale ca dimensiune a educaţiei permanente
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-56. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia fericirii: construcție teoretică și recurs inovativ
Creangă (Davidescu) Elena
Institutul de Formare Continuă
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni constructiviste referitoare la procesele de învăţare şi educaţie
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-122. Vizualizări-1045
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Autocunoaşterea ca dimensiune a dezvoltării personale
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-186. Vizualizări-1167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele viitorului: noi provocări pentru consolidarea educaţiei permanente
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-59. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influenţă a nivelului de autoeficacitate personală
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-313. Vizualizări-1520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza competenţei de relaţionare în sistemul relaţiilor sociale
Cozărescu Mihaela1 , Creangă (Davidescu) Elena2
1 Universitatea din Bucureşti,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-56. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii aplicative axate pe dezvoltarea personală a elevilor din ciclul gimnazial
Creangă (Davidescu) Elena , Măligă Doina
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психология молодежи во время выборов
Кучкова Анастасия , Creangă (Davidescu) Elena
Европейский Университет Молдовы
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Dezvoltarea personală a studenţilor în contextul învăţării sociale.
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenţia în reţea ca deziderat în activitatea profesioniştilor din domeniul protecţiei copiilor împotriva violenţei
Creangă (Davidescu) Elena
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-1153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea dezvoltării abilităţilor sociale pentru comunicarea cooperantă
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea formării tinerilor voluntari în contextul pedagogiei sociale
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-57. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nonviolenţa - valoare socială necesară în educaţia copiilor în mediul familial si cel scolar
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de prevenire a agresivităţii în mediul şcolar
Creangă (Davidescu) Elena
Școala primară nr. 12 „Anatol Popovici”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-233-5.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-88. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de dezvoltare a abilităţilor de comunicare nonviolentă a pedagogilor sociali
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de formare a deprinderilor de studiu individual prin învăţare personalizată
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea competentei de relationare ın formarea pedagogilor sociali
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 8 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abilităţi de relaţionare ale pedagogului social necesare pentru asigurarea eficientă a serviciilor educaţionale
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul psihopedagogic al celor 9 nevoi aplicat în educația copiilor în familie
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații ale competenței de relaționare în context pedagogic și social
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia trainingului privind dezvoltarea competenţei de relaţionare în procesul de formare a pedagogilor sociali
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dimensiuni ale relationarii pedagogului social cu beneficiarii
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Formarea competentelor profesionale ale pedagogilor sociali
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Perspective actuale de abordare a Modelelor de relaţii educaţionale prin prisma calităţilor de personalitate ale cadrului didactic
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-73. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Evoluţia pedagogiei sociale ca ştiinţă
Creangă (Davidescu) Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-1465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogul social şi asistentul social: domenii de intervenţie
Patraşcu Dumitru1 , Creangă (Davidescu) Elena2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-141. Vizualizări-1731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 49 of 49