IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 3)35
  2020  (2 din 3)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole50722181783484873134
Volume1819833894
Total5252416509242

Vizualizări   1022Descărcări   28

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 4-4
Felicitări 6-7
Открытые инновации в зарубежных странах и Республике Молдова 8-13

CZU: 001.895:338.22(478+100)

Перчинская Наталья
Украина в контексте пилотного проекта «Инновационное табло ЕС для государственного сектора» 14-21

CZU: 001.895:338.22(477)

Kozlovskii I.
Inovarea și sofisticarea afacerilor în Republica Moldova 22-29

CZU: 001.895:338.22:339.137.2(478)

Maier Lidia
Identificarea riscului investiţional în societatea cunoaşterii 30-35

CZU: 330.131.7:330.322.12+005.52:005.334

Şuşu-Ţurcan Aurelia , Sedleţchi Nicolae
Adaptarea modelului balanţei interramurale natural-valorile pentru evaluarea economiei neobservate 36-40

CZU: 330.532

Ganciucov Valentina , Gutium Tatiana
Rolul IMM în creșterea competitivității economiei Republicii Moldova. 41-48

CZU: 334.012.63/.64:338(478)

Şuşu-Ţurcan Aurelia
Актуальные вопросы счѐтного отражения бизнес-процессов рыночной экономики 48-57

CZU: 657.4:338(478)

Щербатюк Василий
Directions of government debt management modernization through state securities market of the Republic of Moldova 57-62

CZU: 005:336.27:336.76(478)

Dodon Svetlana
The law within the context of European integration process, through the application of the legal norm by the state bodies 63-67

CZU: 341.217(4)UE:323(478)

Pantea Oleg
The sources and principles of labor law 67-72

CZU: 349.22(498)

Vieriu Eufemia
Condițiile refuzului de a negocia 72-79

CZU: 347.45/.47

Bîtca Ion , Curarari V.
Retrospective asupra parteneriatului estic 79-86

CZU: 327(4+4-11)

Percinschi Natalia , Riciu Gheorghe
Efectul major al globalizării asupra educației: îmbătrânirea demografică 87-92

CZU: [314.15+316.346.32-053.9](478)

Railean Elena
Informaţia ca formă de promovare a intereselor politice 92-97

CZU: 316.653+32.019.51

Madan Vladimir
Gradul de vulnerabilitate victimală a copilului abandonat 97-102

CZU: [342.72/.73+343.54]-053.2

Cheianu Silvia
Analitica învățării pentru învățământul superior 102-106

CZU: 378.1

Railean Elena
Cerinţe de prezentare a articolelor ştiinţifice 107-108
Anexe 109-111