IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Uniunea Juriştilor din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-10 13:42
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (4 din 12)52
  2018  (4 din 12)69
  2017  (12 din 12)122
  2016  (12 din 12)143
  2015  (12 din 12)161
  2014  (12 din 12)184
  2013  (12 din 12)167
  2012  (12 din 12)160
  2011  (10 din 12)166
  2010  (9 din 12)130
  2009  (10 din 12)183
imagine

pISSN: 1811-0770
Revista Naţională de Drept
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole1537526119132935341104
Volume109681402165
Total164659425915458

Vizualizări   790Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Particularitățile determinării criminologice a criminalității minorilor 2-7

CZU: 343.221-053.6(478)

Gladchi Gheorghe, Popa Victoria
Analiza de drept penal a infracțiunilor prevăzute la art.1812 din Codul penal. Partea I 8-13

CZU: 343.97:342.8(478)

Stati Vitalie
Noțiunea și importanța apelului în procedura civilă. Aspecte istorice 14-18

CZU: 347.91(091)

Gafton Luiza
Sistemul normelor sociale 19-24

CZU: 340.12

Tulbure Ion
Motivul infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant (art.1661 CP RM) 25-29

CZU: 343.255

Ursu Daniela
Particularitățile jurisprundenței în calitate de izvor de drept 30-36

CZU: 340.115

Şandrovschi Nicolae
Răspunderea penală pentru declarații cu rea-voință potrivit legislației unor state aparținând sistemului de drept continental 37-39

CZU: 343.36(4)

Nastas Andrei
Consecințele problematice ale excluderii dreptului băncii la solicitarea executării obligației debitorului 40-44

CZU: 347.734

Marian Nicolae
Sesizarea din oficiu – mod general de sesizare. studiu comparativ între vechiul și noul Cod roman de procedură penală 45-48

CZU: 343.1

Băetu Alina-Ludmila
Repere conceptuale privind infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul 49-53

CZU: 343.35

Savva Viorel, Ciobanu Sergiu
Unele aspecte procedurale privind constatarea faptei contravenționale 54-57

CZU: 342.9+343.35

Stratu Victor
Contractul de vânzare-cumpărare la licitație. Analiza juridică a legislației naționale și internațonale și accepțiunile juridice ale acestuia 58-64

CZU: 347.451.6(478+100)

Vîrlan Petru