IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Uniunea Juriştilor din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   1000
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-26 06:28
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 12)29
  2019  (4 din 12)52
  2018  (4 din 12)69
  2017  (12 din 12)122
  2016  (12 din 12)143
  2015  (12 din 12)161
  2014  (12 din 12)184
  2013  (12 din 12)167
  2012  (12 din 12)160
  2011  (10 din 12)166
  2010  (9 din 12)130
  2009  (10 din 12)183
imagine

pISSN: 1811-0770
Revista Naţională de Drept
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole1566604139141555591128
Volume111738912306
Total167767803016461

Vizualizări   951Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Cuvînt de salut al prorectorului pentru activitatea ştiinţifică a Universității de Stat din Moldova 121-121
Revenco Mihail
Tinerii nu sunt o problemă – ei sunt o soluţie, ei sunt viitorul 122-122
Avornic Gheorghe
Cuvînt de salut al Ministrului Justiţiei Republicii Moldova 123-123
Efrim Oleg
Juriştii la înfăptuirea jurisdicţiei constituţionale a Republicii Moldova 124-125
Pulbere Dumitru
Tradiţii decente pentru tinerii jurişti la 65 de ani ai Universităţii de Stat 126-127
Popovici Tudor
Cuvînt de salut 128-128
Visterniceanu Dumitru
Iniţiative Studenţeşti în Perspectiva Dezvoltării Tânărului Jurist 129-130
Palamarciuc Vladimir
Răspunderea juridică – modalitate social-juridică a realizării dreptului 132-135
Cuzneţov Alexandru
Contradicţia dintre dreptul la viaţă şi avort 136-139
Batin Irina, Arseni Alexandru
Violenţa în familie – controverse și soluţii 140-141
Ciugureanu Maxim, Hadîrcă Igor
Instituţia Ombudsmanului în Republica Moldova 142-144
Bambuleac Ion, Cîrnaţ Teodor
Poporul – element psihologic al statului 145-146
Sacara Mariana, Cuciurca Doina
Problematica minorităţilor naţionale în Republica Moldova 147-148
Bizgu Andrei, Arseni Alexandru
Delincvenţa juvenilă 149-150
Postica Doina, Vidaicu Mihaela
Libertatea întrunirilor 151-152
Oglinda Cristina
Sinteze de practică judiciară privind traficul de fiinţe umane: analiza şi caracterizarea 153-154
Apostol Pavel, Chiriţa Valentin
Aspecte controversate privind temeiurile de apariţie a stării de afect prevăzute în articolul 146 155-157
Macarevici Ecaterina, Budeci Vitalie
Confiscarea specială 158-160
Macovei Vera
Noţiunea de tortură tratament inuman şi degradant, pedeapsa inumană sau degradantă în jurisprudenţa CEDO 161-163
Osipov Vladimir, Cojocaru Radion
Fenomenul torturii: trecut şi prezent 164-165
Racoviţă Dumitru, Cojocaru Radion
Probleme actuale privind protecţia juridică a drepturilor omului în instituţiile penitenciare 166-167
Porubin Roman, Zosim Alexandru
Reţinerea–măsură de constrângere în procesul penal 168-169
Maslov Stanislav, Mărgineanu Iurie
Delimitarea răpirii unei persoane de infracţiunile corelative în legislaţia Republicii Moldova 170-171
Hadji Ivan, Chiriţa Valentin
Acţiunile organului de urmărire penală în caz de infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii 172-173
Taşlîc Nestor-Artur, Andronache Anatol
Conceptul de formaţiune politică 174-175
Zarişneac Ludmila, Rusu Vladimir
Traficul de fiinţe umane 176-178
Zagnat Cristian, Ioniţă Diana
Traficul de fiinţe umane 179-180
Zagnat Cristian, Ioniţă Diana
Violul 181-183
Gribincea Vadim, Barbăneagră Alexei
Rolul parlamentelor naţionale în cadrul Uniunii Europene 184-185
Boian Cristina, Suceveanu Natalia
Analiza juridico-penală a violenţei în familie (art. 2011) 186-188
Ceban Oleg, Chiriţa Valentin
Правореализация посредством актов применения права 189-190
Luţiv Oleg
Защита от дискриминации. Cоотношение норм права и норм морали 191-193
Cihartisvili Nino, Socolova O.
Принцип свободного доступа к правосудию и практика конституционного суда Республики Молдова 194-196
Mitcova Ecaterina, Socolova O.
Предупреждение необоснованных задержаний граждан и пресечение нарушений режима содержания лиц, подвергшихся аресту за правонарушение, – одно из условий соблюдени прав человека 197-200
Copusciu Iana, Boico Nicolae
Amenda-zi – Alternativa pedepsei pecuniare clasice 201-202
Stanciu Eugen, Grosu Vladimir
Situaţia juridică a garantului ipotecar în raportul juridic de ipotecă 204-205
Tarlapan Artur
Dobânda de întârziere şi penalitatea – modalităţi de reparare a prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligaţiei pecuniare 206-208
Palamarciuc Vladimir, Mîţu Gheorghe
Contractul de jocuri şi pariuri 209-211
Rudenco Mihail, Mărgineanu Lilia
Eroarea – viciu de consimţământ 212-213
Ţapu Tatiana, Creţu Ion
Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în RepublicA Moldova 214-215
Albu Victoria, Cîrnaţ Teodor
Dreptul la respectarea domiciliului persoanei fizice 216-217
Nistor Ana-Maria, Markova Natalia
Delimitarea răspunderii civile faţă de alte feluri ale răspunderii juridice 218-219
Apostol Călin, Pînzari Veaceslav
Franchisingul – una dintre cele mai eficiente metode de dezvoltare a businessului 220-221
Scutelnic Eugen, Markova Natalia
Европейская конвенция о защите прав человека и проблема личных прав в гражданском законодательстве Республики Молдова 222-224
Pavlişina Irina, Ovcinicova Olga
Caracteristica generală a relaţiilor patrimoniale dintre soţi 225-227
Grejdieru Aurelia, Markova Natalia
Contractul de leasing – aspecte particulare 228-230
Chişca Aliona, Cimil Dorin
În carieră cu dreptul 231-232
Laşcu Aliona, Dănoi Ion
Consideraţii asupra acţiunii în revendicare 233-234
Botnari Veaceslav, Mîţu Gheorghe